Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

Diskusní setkání „Jak učit budoucí umělce?: Metody a limity vysokoškolské výuky praxe a teorie vizuálního umění“

Katedra dějin umění a estetiky VŠUP v Praze zve k účasti na diskusním setkání „Jak učit budoucí umělce?: Metody a limity vysokoškolské výuky praxe a teorie vizuálního umění“ které se bude konat v úterý 13. 12. 2005 od 16.00 hodin v  Galerii Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1.

Diskuse se koná v rámci výstavy VŠUP DNES/AAAD TODAY pořádané u příležitosti 120 let existence Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Moderuje: Prof. Jindřich Vybíral

Během posledních deseti let se na českých vysokých školách otevřely nové fakulty umění a byla akreditována řada nových studijních uměleckých programů. S tím, jak se mění současná vizuální kultura, se také mění formy, metody a obsah výuky umění a tím aktuálnější – a komplikovanější – je také otázka, jak zprostředkovat budoucím umělcům, designérům či architektům problémy spjaté s dějinami a teorií jejich oborů. Na jedné straně se od budoucích absolventů vysokých uměleckých očekává profesionální zvládnutí řemeslných, technických a technologických základů oboru a samozřejmě také dostatek fantazie a invence. Vysokoškolská výuka by jim však zároveň měla pomoci budovat potřebné intelektuální zázemí – nejde jen o znalost dějin svého oboru, ale také o schopnost vnímat vizuální problémy v širších kulturních, historických a sociálních souvislostech, o kritické myšlení a o schopnost přesvědčivé verbální argumentace. Ačkoli se nadále klade důraz na talent a výtvarné nadání, ty jsou jen jedním z předpokladů kvalitní tvůrčí práce a profesního úspěchu.

Cílem diskusního setkání je poukázat na problémy, které doprovázejí dnešní výuku umělecké praxe a teorie na českých vysokých uměleckých školách. Ústřední otázka diskuse „Jak učit budoucí umělce?“ samozřejmě vyvolává celou řadu dalších otázek: Kdo je umělec? Jaká je jeho role v současném světě? Je práce umělce zcela jiného druhu než práce designéra či architekta a má se proto lišit také výuka studentů uměleckých škol s ohledem na jejich oborové zařazení? Nebo bychom naopak měli – s vědomím stále prostupnějších hranic mezi jednotlivými výtvarnými disciplínami – hledat způsob, jak budoucím tvůrcům zprostředkovat co možná nejkomplexnější pohled na vizuální kulturu jako celek? Jak se liší uměnovědná průprava studentů humanitních oborů (kunsthistorie, kulturologie apod.) a uměleckých oborů? Mají posluchači vysokých uměleckých škol dostatečný zájem o otázky dějin a teorie umění a pokud ne, kde hledat příčiny tohoto nezájmu?

To jsou jen některá témata, která by se během diskuse měla otevřít. K účasti zveme všechny, které tato témata zajímají nebo se jich bezprostředně dotýkají – vysokoškolské pedagogy, historiky umění, umělecké kritiky, ale i studenty. Věříme, že tento pokus o zmapování současného stavu vysokoškolské umělecké výuky a o formulování nových vzdělávacích metod přispěje jak ke zkvalitnění stávajícího systému, tak k lepší a intenzivnější komunikaci mezi tuzemskými vysokými uměleckými školami.

(01.12.2005)
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.