Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Domů Management
TechSoup

Kdo/Kým je kulturní manager? Jak může být vzdělán a vzděláván?

Zúčastněte se veřejné diskuse Kulturní management jako studijní obor?, konané dne 6.11. od 15 do 19ti hodin v divadle DiSK na Divadelní fakultě AMU. Diskuse je součástí průběžné konference AUTOR - MOTOR - ANIMATOR  o animaci kultury, kulturním managementu a produkci, jejich studiu i praxi v českém i mezinárodním kontextu.

Kdo/Kým je kulturní manager? Jak může být vzdělán a vzděláván?
Cílem prvního diskusního setkání je zmapovat, jakou představu o tom, kdo/kým je nebo kdo/kým by měl být kulturní manager, má odborná veřejnost. Pro aktivní spolupráci bychom rádi získali studenty a pedagogy oborů na vysokých školách, které nabízejí určitou formu studia kulturního managementu. Rádi bychom je vyzvali k prezentaci vlastních příspěvků a diskusi.

Záměrem celého diskusního projektu je otevřít dlouhodobou veřejnou debatu o tom, co je animace kultury, co je kulturní management, v jaké situaci jsou kulturní organizátoři v regionálních NNO, jaké jsou nároky kladené na kulturní managery, jaké je uplatňování absolventů oborů kulturního managementu v praxi.

Zpracované záznamy diskusí, úvahy odborníků i studentů budou sebrány do sborníku, který bude příspěvkem k mapování současné kulturní situace v ČR.

Váš zájem o účast v diskusi (s avizovaným příspěvkem nebo jako účastník diskuse potvrďte prosím obratem) Přesnější harmonogram diskuse bude potvrzen. Příspěvky v písemné formě jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Projekt realizuje Spolek Richelieu, Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU  v rámci mezinárodního projektu ANIMATOR iniciovaného Institutem polské kultury ve Varšavě za podpory evropského fondu Leonardo da Vinci. Dalšími partnery projektu jsou Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, Divadlo DiSK, Divadlo Alfred ve dvoře a Motus o.s., Nová síť o.s., zahraničními partnery jsou Stowarzyszenie Katedra Kultury Varšava Polsko, the Public West Bromwich Velká Británie, Vytauto Didziojo Universitetas Kaunas Litva. www.culturalanimation.com

Cílem projektu ANIMATOR je především podpora vysokoškolských studentů v  realizaci projektů s přesahem mimo studijní povinnosti, podpora uplatňování studentů na pracovním trhu, propojování studia a praxe. Cílovou skupinou projektu jsou především studenti uměleckých nebo filosofických oborů vysokých škol, ale i stávající realizátoři kulturních aktivit, kteří mají zájem o diskusi se svými kolegy.

Kontakt:sit@alfrededvore.cz, www.novasit.cz, www.divadlo.cz/spolekrichelieu

(25.10.2007) ZDROJ: Spolek Richelieu
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.