Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Domů Management
TechSoup

Kulatý stůl na téma Co dál s uměním ve veřejných sbírkách?

Galerie Středočeského kraje pořádala dne 15. června 2010 kulatý stůl, na téma Co dál s uměním ve veřejných sbírkách,  konaný u příležitosti otevření výstavy – Sbírka 1 2 3 (stopy historie v akvizicích). Kulatý stůl reagoval na otázky a problémy týkající se veřejných sbírek, jejich prezentace, současného stavu a budoucnosti, které organizátoři považují za velmi aktuální. Přítomni na kulatém stolu byli odborníci, kteří se v předchozích letech i v poměrně nedávné době podíleli na koncipování stálých expozic a sbírkových výstav a mají také zkušenosti se správou sbírek. Diskuse se zúčastnila Hana Rousová, Sandra Baborovská (GHMP), Roman Musil (ZČG), Petr Ingerle (MG), Dagmar Jelínková a Magda Němcová (NG),  Ondřej Horák (GASK), Ondřej Chrobák (GASK) moderuje Marie Bergmanová (GASK), kurátorka výstavy. Spolupořadatelem kulatého stolu byla Uměleckohistorická společnost.
Vstupní teze
Akvizice: strategie doplňování sbírek v minulosti a dnes, současné možnosti a úvahy o rozšiřování sbírek, lze koncepčně profilovat sbírku prostřednictvím nákupů i odpisů a prodeje, nebo jsou instituce navždy odsouzeny věnovat velký díl odborné péče a nákladů průměrné a podprůměrné produkci navždy ukryté v depozitářích?
Prezentace: historické a současné podoby stálých expozic a výstav ze sbírek, proč už nestačí budovat malé dějiny českého umění a jak lze využít sbírkový potenciál
Zpřístupnění: zveřejňování sbírek nejen prostřednictvím výběrových výstav a krátkodobých projektů, ale i moderovanými návštěvami depozitářů, hledání optimálního vztahu mezi zachováním standardní péče o sbírkové předměty a bouráním nefunkčních bariér depozitářů

Program:
od 10.00 možnost návštěvy výstavy Sbírka 1 2 3 (stopy historie v akvizicích) v doprovodu kurátorky výstavy v prvním výstavním patře Jezuitské koleje
11.00 zahájení diskusního kulatého stolu v sále ve druhém výstavním patře
13.00 – 14.00 přestávka na oběd
od 14.00 možnost návštěvy výstavy Sbírka 1 2 3 (stopy historie v akvizicích) v doprovodu kurátorky výstavy v prvním výstavním patře
a dalších probíhajících výstav – Kontakt / Sbírka Erste Bank, Emil Filla: Archiv umělce, Kutnohorská iluminace.
Více zde
(14.06.2010) ZDROJ: GASK
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.