Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

Podpora kultury a umění z Evropské unie - příručka

Institut umění (Divadelní ústav) vydal koncem roku 2005 publikaci Podpora kultury a umění z Evropské unie. Cílem příručky je usnadnit orientaci v množství komunitárních programů a strukturálních fondů, které lze využít k podpoře projektů s kulturním rozměrem. Stodvacetistránková publikace byla vydána v rámci grantu Úřadu vlády ČR nazvaného Využití programů EU pro oblast kultury, jehož součástí byla i konference Kultura a strukturální fondy, která na počátku prosince 2005 představila možnosti využití strukturálních fondů a prezentovala konkrétní české a moravské kulturní projekty, které podporu ze strukturálních fondů již získaly. 

Institut umění vydal koncem roku 2005 publikaci Podpora kultury a umění z Evropské unie mapující jak komunitární programy, tak i strukturální fondy ve vztahu ke kultuře, resp. umění.

Cílem příručky je usnadnit potenciálním žadatelům a zájemcům o získání finanční pomoci ze strany Evropské unie orientaci v množství programů, které lze využít k podpoře projektů s kulturním rozměrem.

V této souvislosti je nutné chápat pojem kultura ve velmi širokém záběru. Z uvedených programů je možné získat podporu na širokou škálu investičních a neinvestičních akcí a aktivit místního, regionálního, narodního a mezinárodního charakteru: např. na rekonstrukci historických budov a památkových objektů; budování informačních, vzdělávacích a kulturních center; umělecké akce typu festivalu či výstavy; aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání; aktivity spojené s tradičními řemesly; aktivity komunitního charakteru jako jsou oslavy obcí a mistní kulturní akce; aktivity kulturní turistiky a v neposlední řadě aktivity sociálně-kulturní.

Publikace byla vydána v rámci projektu Využití programů EU pro oblast kultury, jehož součástí byla i konference Kultura a strukturální fondy, která na počátku prosince 2005 představila možnosti využití strukturálních fondů a prezentovala konkrétní české a moravské kulturní projekty, které podporu ze strukturálních fondů již získaly. 

ProCulture spolupracovalo na přípravě programu konference, Marta Smolíková moderovala odpolední blok, který zahájila příspěvkem Strukturální politika a kultura

Prezentace jednotlivých příspěvků jsou ke stažení na stránkách Institutu umění.

Publikace Podpora kultury a umění z Evropské unie je ke stažení ze stránek Institutu umění
a/nebo je možno požádat o tištěnou verzi na adrese:
Institut umění
Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
tel:  224 809 134
e.mail: info@institutumeni.cz
http://www.instititumeni.cz

 

(01.03.2006) ZDROJ: Institut umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.