Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Management
TechSoup

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - 2. vydání

Obrázek k článku Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - 2. vydání

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vydala knihu „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“, která je první svého druhu v České republice.

Tato kniha je překladem z angličtiny a přináší aktuální informace o VŠECH fondech a programech EU, které mohou využívat neziskové organizace.

Kniha obsahuje komplexní přehled grantů, programů a finančních fondů EU, praktické rady pro organizace ucházející se o finanční podporu z rozpočtu EU, kontakty na evropské nadace a další zdroje, jakož i na zodpovědně pracovníky Evropské komise.

Kniha mimo jiné obsahuje:

  • Nejširší komplexní přehled grantů, programů a finančních fondů EU pro neziskové organizace působící v různých oblastech a sektorech;
  • Praktické rady pro organizace ucházející se o finanční podporu z rozpočtu EU;
  • Seznam a přehled kontaktů (včetně internetových odkazů) na evropské nadace, další finanční zdroje a na zodpovědné pracovníky Evropské komise, kteří spravují grantové programy EU;
  • Překladový slovníček častých pojmů vyskytujících se v souvislosti s fondy a programy EU.


Oproti 1. vydání do knihy nebyly zahrnuty strukturální fondy EU, o kterých je v ČR řada výborně zpracovaných publikací a česká veřejnost je s nimi poměrně dobře seznámena. Další finanční zdroje Evropské unie nejsou tolik známy a přitom nabízejí významnou finanční podporu (například v zahraniční rozvojové spolupráci EU).

„Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“ je každoročně vydáván v Bruselu organizací European Citizen Action Service (ECAS). NROS v roce 2003 zakoupila autorská práva k 1. českému vydání.

Cena publikace se oproti roku 2003 nezměnila a je stanovena na 70 Kč. Rozdíl mezi výrobní cenou (přibližně 150 Kč) a prodejní cenou je kryt díky finanční podpoře programu TRUST pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, který v ČR spravuje Nadace VIA.

 

Knihu je možné objednat online (www.ngo-eu.cz/objednavka.asp) na dobírku (cena bude navýšena o poštovné a balné) nebo osobně každý pracovní den mezi 9.00 a 17.00 v Nadaci rozvoje občanské společnosti v Jelení ulici 196/15 v Praze.

Více informací o publikaci získáte u Davida Stulíka, david.stulik@nros.cz, 233-356-173.

http://www.ngo-eu.cz
http://www.nros.cz

(02.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.