Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Domů Management
TechSoup

Průvodce kulturního plánování - aneb co (ne)zahrnuje Kulturní politika

Kulturní plánování dnes nabízí nový nebo odlišný pohled na společnost, zejména její témata a obavy. Stručný Průvodce kulturního plánování, který vydal 2010 Legacies Now and Creative City Network of Canada představuje různé typy projektů pro kulturní plánování, klíčové charakteristiky a seznamuje čtenáře s posloupností jednotlivých potřebných kroků k vytvoření kulturního plánu, respektive kulturní politiky a to z pohledu organizace, která partnersky spolupracuje s místní vládou, či veřejnou správou tak, aby postihla specifické potřeby komunity, respektive obce či města. 

Příručka představuje různé typy projektů jako jsou:

Komplexní detailní kulturní plán 
Rámcový kulturní plán
Kulturní plán zaměřený na jednotlivé obory (např. oborové koncepce)
Analýzy, zjištění a mapování kultury
Specializované studie (zaměřené např. na ekonomický vliv, potenciál kulturní turistiky...)
Specifické tematické plány (zaměřené např.na dostupnost umění, kulturní rozmanitost...)
Místní kulturní plány (např. městkých částí, jednotlivých území)
Kultura jako vertikální komponent v městských či krajských rozvojových plánech
Kultura jako horizontální komponent v městských či krajských rozvojových plánech

Příručka dále specifikuje 9 posloupných kroků, které v době mezi 13 až  20 měsíci mohou pomoci vytvořit kulturní plán, tak aby odpovídal skutečným a specifickým potřebám těch, kterým je určen.

Autoři upozorňují, že při prodloužení doby se riskuje ztráta původního impulzu a vůbec akceschopnost takového plánu. Naopak při zkrácení termínu hrozí, že celý projekt bude poškozen na kvalitě a hodnověrnosti informací, ze kterých vychází,  tak jako může být znehodnoceno i jeho přijetí komunitou a/nebo následné osvojení veřejnou či státní správou.

KROK 1: Příprava (2-3 měsíce)
Leadership (vedení projektu)
Čeho chcete dosáhnout?
Kdo se toho zůčastní?
Konzultace s obcí
Partnerství
Podpora a časový rámec

KROK 2: Shromaždování informací a výzkum (4-6 měsíců)
Zahrňte účely a cíle
Rozvíjejte vědomosti
Mapujte

KROK 3: Zjištění a analýzy (2-3 měsíce)
Projděte všechny informace
Identifikujte možnosti a témata

KROK 4: Organizace a konzultace (průběžně)
Buďte v kontaktu s obcí + zvolenými zástupci

KROK 5: Psaní plánu (1-2 měsíce)
Identifikujte proč je kultura důležitá
Načrtněte text plánu, který vychází z dosavadní práce
Zkuste, zdali koncept je tím, co má být - konzultujte

KROK 6: Veřejné konzultace (2-3 měsíce)
Získejte zpětnou vazbu
Vylepšujte plán
Napravte díry a chyby
Dejte veřejnosti možnost posoudit a pochopit potenciální přínos kulturního plánování - pro všechny

KROK 7 : Finalizace a osvojení (1-2 měsíce)

Shromažďte a analyzujte připomínky a zahrňte je do návrhu
Představte finální verzi  pracovní skupině a voleným zástupcům
Připravte a distribuujte stručné resumé
Zpracujte plán zajištění finančních zdrojů potřebných k realizaci

KROK 8: Zahájení (1 měsíc)

Představte kulturní plán pozornost přitahujícím způsobem (tisková konference, slavnost..)
Předložte plán všem dotčeným organizacím
Rozešlete kopii všem dalším, kterých se to týká či těm, kdo by mohl mít zájem se podílet na implementaci

KROK 9: Implementace, monitorování, vyhodnocení  (průběžně)


Celá příručka ke stažení v angličtině:
http://www.creativecity.ca/images/stories/PDFs/Publications/Toolkits/cultural-planning-toolkit.pdf

(24.04.2007) ZDROJ: IFACCA
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.