Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů Management
TechSoup

Šest tipů kulturnímu sektoru jak proplout úskalími finanční krize

Revidujte východiska hodnot, na nichž je postavená vaše organizace; Koncentrujte zdroje na podporu programů atraktivních pro získání dalších finančních prostředků; Transparentnost a veřejné podpora "investorů"  jsou důležité pro legitimitu a úspěch jakékoli, byť krátkodobé, reorganizace vašich aktivit; doporučuje kulturním neziskovým organizacím Helmut K. Anheier autor publikace "Cultures and Globalization: The Cultural Economy" profesor sociologie na Haidelbergské univerzitě a ředitel Centra pro Sociální Investice v Heidelbergu.

Šest tipů kulturnímu sektoru jak proplout úskalími finanční krize

  1. Revidujte východiska a hodnoty, na nichž je postavená vaše organizace. Jestliže jsou konkrétní hodnoty klíčovou součástí poslání organizace mělo by každé významné rozhodnutí podléhat nejen ekonomickému zdůvodnění, ale také optice poslání organizace. Pakliže naplnění hodnot poslání není ústředním tématem činnosti vaší organizace, soustřeďte se přednostně na ekonomickou udržitelnost organizace.
  2. Koncentrujte zdroje na podporu programů, které jsou atraktivní pro získání dalších finančních prostředků a  stěžejní pro naplnění poslání organizace. Omezte jak aktivity méně podstatné pro poslání organizace, tak ty, které nejsou natolik ekonomicky výhodné. V souladu se stávající situací se snažte o oslovení dalších investorů; iniciujte vhodné dárcovské aliance.
  3. Vstupujete li do spolupráce, vybírejte pro ni pouze programy klíčové pro poslání organizace. Vyhodnoťte nakolik uplatnit např. modely slučování programů; případně koncesování vašich produktů.
  4. Programy, které nejsou tak podstatné pro naplnění poslání organizace podporujte na úkor jiných jen v případě, že prokázaly schopnost generovat příjmy.
  5. Rozložte riziko v oblasti příjmů tak, abyste nebyli závislí pouze na příjmech z jednoho zdroje (např. stát, nadace, město, kraj) a diversifikujte možnosti
    dalších příjmů například prostřednictvím aplikace ( pohyblivých cen, křížového financování, využití potenciálu majetku organizace etc.)
  6. Aktivně prezentujte vaše budoucí plány a také způsob, jakými tyto plány naplníte. Transparentnost a veřejné podpora všech i potenciálních "investorů"  jsou důležité pro legitimitu a úspěch jakékoli, byť krátkodobé, reorganizace vašich aktivit.

Tyto tipy jsou relevatní z krátkodobého hlediska. O dlouhodobé udržitelnosti kulturních NGOs více v Asking tough questions for long-term survival

Šest tipů kuturnímu sektoru je součástí rozsáhlejšího článku s názvem How can the cultural sector survive the financial crisis? a jeho jednotlivých kapitol:

How is the arts and culture sector responding to the crisis?
How should non-profits rise to new challenges?
Six tips for weathering the storm
Preparing for the future

Šest tipů kulturnímu sektoru jak proplout úskalími finanční krize bylo přeloženo a publikováno s laskavým svolením LabforCulture.org

(02.02.2009) ZDROJ: LabforCulture.org
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.