Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o nás1 % pro kulturu
TechSoup

1 % NA KULTURU

Počátkem roku 2005 ProCulture publikovalo porovnání pojetí kultury v prohlášeních českých vlád od roku 1992 a výpočty podílu výdajů na kulturu v kapitole 334 Státního rozpočtu v letech 1998-2005. 

Zveřejněno bylo zjištění, že v přijatém Státním rozpočtu 2005 klesla podpora kultury prostřednictvím kapitoly 334 po odečtení výdajů na církve a náboženské společnosti pod půl procenta celkových výdajů státu a sice na 0,49 %. Od té doby ProCulture každoročně sleduje přípravu sttátního rozpočtu a plánovaných výdajů na kulturu.

Cílem sledování procentuálního vyjádření výdajů Ministerstva kultury na kulturu je posilovat diskuzi o státní podpoře umění a kultury ve smyslu věcné debaty založené na kvantitativních ukazatelích, s cílem poukázat na nedostatečnou podporu této oblasti v České republice.

1 % si dala vláda za cíl v Kulturní politice, kterou přijala v roce 1999 a 2001. Podíl výdajů na kulturu je indikátorem Strategie trvale udržitelného rozvoje, kterou vláda přijala v roce 2004 a konečně 1 % na kulturu je součástí Prohlášení současné Topolánkovy vlády:
"Vláda prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Vláda dále prohloubí průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského a hospodářského vývoje. Vláda bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup."

ProCulture připravuje podklady pro advokační aktivity, které jsou podnikány ve spolupráci s řadou dalších subjektů a jednotlivců, především však s Radou uměleckých obcí, Iniciativou pro kulturu a dalšími profesními organizacemi. Přidejte se i vy!

Součástí projektu 1 % na kulturu je i průběžná medializace problematiky financování umění a kultury, prostřednictvím textů zveřejňovaných v nejrůznějších periodikách a účast na veřejných debatách.

Cílem je nejen dosáhnout alespoň 1 % výdajů na kulturu ze Státního rozpočtu pro kapitolu 334 ministerstva kultury ale později zavést optiku posuzování výdajů na kulturu z veřejných rozpočtů, tedy státu krajů, měst a obcí ve vztahu k HDP, tedy k tvorbě domácího produktu.


Podrobnosti k tématu najdete na stránkách rubriky CultureInfo/Kulturní politika ČR a Státní rozpočet, přičemž zvláště upozorňujeme na následující texty:

(K dispozici je rovněž tabulka, která znázorňuje vývoj rozpočtu od roku 1998 - na konci stránky)

Podíl výdajů ministerstva kultury na státním rozpočtu 2011 dále klesl - 11. ledna 2011

Vláda projednává státní rozpočet 2011 - návrh - 14. září 2010

Reakce ProCulture na článek Na kulturu víc peněz nebude - 24. března 2009

Prohlášení Rady uměleckých obcí k návrhu rozpočtu 2008 - 13. července 2007

Začíná projednávání návrhu Státního rozpočtu 2008 - 7. června 2007

Ministr kultury Martin Štěpánek představil své strategické cíle - 30. září 2006

Státní rozpočet 2007: návrh MF pro ministerstvo kultury - 12. září 2006

Otevřený dopis ministru financí ohledně přípravy státního rozpočtu 2007 - 21. srpna 2006

Společné prohlášení MK a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí - 22. prosince 2005

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2006 - 2. prosince 2005

Kde začíná věcná debata o podpoře kultury - 24. listopadu 2005

Kultura v ČR možná dostane navíc 100 milionů - méně než Orel - 24. listopadu 2005

Manifestace 1 % pro kulturu - středa 23. listopadu 2005 - 22. listopadu 2005

Státní rozpočet 2006 kulturu opět přehlíží - začíná projednávání v parlamentu - 11. října 2005

Kulturní služby pozvedají hospodářský růst - schváleno vládou - 25. července 2005

Odborná veřejnost požaduje více peněz na umění a kulturu - 27. května 2005

Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento - 4. ledna 2005

Opozice (ODS): V kapitole kultura není žádný konkrétní závazek - 30. srpna 2004

PLNĚNÍ KULTURNÍ POLITIKY (v tis. Kč)

(Tabulka zpracovaná ProCulture obsahuje data ze Sborníku statí o kultuře 1998 - 2003 a data doplněná ze zákonů o státním rozpočtu)

 

 

 

celkové výdaje
státního rozpočtu

výdaje
kapitoly
334 - MK

výdaje
na církve
a náboženské společnosti (CNS)

Výdaje
kap. 334 – MK bez CNS

Podíl výdajů
kap. 334 - MK na kulturu v %

(tj. bez výdajů na CNS)

Podíl kap 334
MK ve státním rozpočtu

1998

566 747 126

4 397 466

707 367

3 690 099

0,65 %

0,77 %

1999

596 909 065

5 244 078

672 807

4 571 271

0,77 %

0,88 %

2000

632 268 248

5 371 730

789 567

4 582 163

0,72 %

0,85 %

2001

693 920 279

4 760 291

947 921

3 812 37 

0,55 %

0,68 %

2002

750 682 697

4 809 334

1 010 909

3 798 425

0,51 %

0,64 %

2003

795 362 391

*6 159 905

1 130 844

5 029 061

0,63 %

0,77 %

2004

869 050 652

6 045 710

1 163 144

4 882 566

0,56 %

0,69 %

2005

908 415 643

5 718 445

1 188 036

4 530 409

0,49 %

0,63 %

2006

958 791 799

6 357 161

1 511 314

4 845 847

0,50 %

0,66 % 

2007

1 040 777 420

7 909 779

1 303 034

6 606 745

0,64 %

0,76 % 

2008

1 107 310 540

8 644 329

1 317 910

7 326 419

0,66 %

0,78 % 

2009

1 152 101 697

8 411 947

1 347 740

7 064 207

0,61 %

0,73 % 

2010

1 184 919 350

8 248 384

1 311 343

6 937 041

0,58 %

0,69 %

2011

1 179 000 908

7 294 982

1 400 753

5 894 229

0,49 %

0,61 %

2012

1 189 700 778

8 422 123

1 440 815

6 977 308

0,58 %

0,70%

2013

1 180 767 603  

8 889 694

1 444 753

7 444 941

0,63%

0,75%

2014

1 211 307 509

10 415 641  

3 476 320

6 939 321

0,57%

0,85%

 2014 vládní návrh, poslední úprava tabulky listopad 2013

 

Podíl výdajů ministerstva kultury na státním rozpočtu 2011 dále klesl - 11. ledna 2011

Vláda projednává státní rozpočet 2011 - návrh - 14. září 2010

Reakce ProCulture na článek Na kulturu víc peněz nebude - 24. března 2009

Prohlášení Rady uměleckých obcí k návrhu rozpočtu 2008 - 13. července 2007

Začíná projednávání návrhu Státního rozpočtu 2008 - 7. června 2007

Ministr kultury Martin Štěpánek představil své strategické cíle - 30. září 2006

Státní rozpočet 2007: návrh MF pro ministerstvo kultury - 12. září 2006

Otevřený dopis ministru financí ohledně přípravy státního rozpočtu 2007 - 21. srpna 2006

Společné prohlášení MK a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí - 22. prosince 2005

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2006 - 2. prosince 2005

Kde začíná věcná debata o podpoře kultury - 24. listopadu 2005

Kultura v ČR možná dostane navíc 100 milionů - méně než Orel - 24. listopadu 2005

Manifestace 1 % pro kulturu - středa 23. listopadu 2005 - 22. listopadu 2005

Státní rozpočet 2006 kulturu opět přehlíží - začíná projednávání v parlamentu - 11. října 2005

Kulturní služby pozvedají hospodářský růst - schváleno vládou - 25. července 2005

Odborná veřejnost požaduje více peněz na umění a kulturu - 27. května 2005

Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento - 4. ledna 2005

Opozice (ODS): V kapitole kultura není žádný konkrétní závazek - 30. srpna 2004

 

(01.12.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.