Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o náswww.proculture.cz a e-bulletin
TechSoup

ProCulture e-Bulletin po prvním roce publikování

Právě před rokem začal pravidelně vycházet ProCulture e-bulletin, který obsahuje anotace posledních publikovaných článků na stránkách www.proculture.cz. Ten je jednou týdně (vyjma prázdnin) zasílán v současné době již na více než 500 registrovaných adres. V říjnu 2004 byla zaznamenána největší měsíční návštěvnost stránek a sice 6 120, s denním průměrem 197. Pět nejvíce navštěvovaných stránek je věnováno Státnímu fondu pro kulturu, nominaci Americko-českého krátkého filmu Most na Oskara, průvodce fondy EU, Databázi dotačních programů a studii Program Culture 2000 očima východu. Stránky během roku 2004 vykázaly na 40 000 návštěv.

Mezi čtenáři ProCulture e-bulletinu a tedy i návštěvníky www.proculture.cz jsou nejen umělci, studenti uměleckých škol, ale zaznamenáváme i vstupy z úřadů státní správy, samospráv, jakož i různých odborných institucí a nové adresy se stále registrují.

Během roku 2004 jsme zveřejnili cekem 550 článků s množstvím dalších odkazů. Statistiky stránek ukazují, že čtenáři se často vrací ke starším textům a stránky www.proculture.cz slouží jako veřejně přístupný archiv dokumentů.

Na podzim 2004 nabídla Národní knihovna ČR zařazení www.proculture.cz do digitálniho archívu, který vznikl v rámci programového projektu výzkumu a vývoje "Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet", neboť tyto stránky splnily stanovená kriteria pro elektronicky vydávané online zdroje. Cílem digitálního archivu je uchovávat dokumenty, jež mají dokumentární hodnotu pro současné i budoucí generace a tvoří národní kulturní bohatství.

(17.01.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.