Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů Kreativní města
TechSoup

Future City Game v rámci 5. bienále Industriální stopy

Odborná konference 5. bienále Industriální stopy se uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2009 na téma Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry neboli o výsledcích, úskalích a vztahu profesionálních odborných institucí a občanských sdružení, dobrovolných nadšenců a statní i místní správy a samosprávy pro poznání, záchranu a jiné užití průmyslového dědictví. V rámci  čtvrtého bloku konference proběhne mezinárodní workshop  Průmyslové dědictví v projektu Kreativní město - Future City Games.

Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry - předběžný program

… neboli o výsledcích, úskalích a vztahu profesionálních odborných institucí a občanských sdružení, dobrovolných nadšenců a statní i místní správy a samosprávy pro poznání, záchranu a jiné užití průmyslového dědictví

Pořádané v rámci 5. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2009
ve dnech 9. – 10. 10. 2009 v prostorách Staré kanalisační čistírny (Ekotechnického musea), Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč


Pátek 9. října 2009 – 9:00 – 17:45


1. blok konference - Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry?

Téma přesahující aktivity spjaté s průmyslovým dědictvím, uchopené z více stran, kontroverzně přijímané.
Diskuse

 

2. blok konference - Zahraniční zkušenosti, bariery, výsledky
Aktivity pro zpřístupnění, záchranu, popularizaci a nové využití ve Velké Británii, Německu, Francii, Maďarsku a dalších evropských zemích.
Diskuse

Sobota 10. října 2009 – 9:30 – 17:45

3. blok konference - Akce, přístupy, návody, řešení
Zprostředkování informací o akcích, objektech a místech ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry: Projekty, postupy, metody, kroky k záchraně
/V návaznosti na výstavy Co jsme si zbořili…, Kontakty v industriálním prostoru, Alternativa architektury konverzí a projektu Future City Games/
Diskuse

 
4. blok – doplňující program:  Průmyslové dědictví v projektu Kreativní město - Future City Games
„Future City Games“ prostředkem k překlenutí propasti mezi profesionály a dobrovolnými nadšenci a využití průmyslového ve městech. Různorodé zkušenosti z evropských zemí, politická a legislativní praxe v jednotlivých zemích. Ve spolupráci s British Council. 

Témata konference prezentují přednášející z akademického prostředí, odborných institucí, občanských iniciativ, zájmových sdružení a uměleckých seskupení. Ze zahraničních hostů v jednotlivých blocích vystoupí například Steve Miller, ředitel Ironbridge Gorge Museum Trust, Bill Ferrit, výkonný ředitel Chatham Historic Dockyard a předseda Association of Independent Museum, Norbert Tempel z Westfalisches Industriemusem v Dortmundu, Lars Scharnholz z Institut für Neue Industriekultur, Forst, Německo, patneři projektu Kreativní města z Architecture and Design Scotland, dále představitelé sdružení a institucí z Francie, Maďarska, Litvy, Ruska a dalších zemí.

Jména mluvčích i témata konkrétních příspěvků budou průběžně zveřejňována.


Tematická příprava konference Benjamin Fragner (VCPD ), Vladislava Valchářová (VCPD), Eva Dvořáková (NPU), Martin Holota (Ekotechnické museum).

Jednacím jazykem je čeština a angličtina, jednotlivé boky konference budou simultánně tlumočeny.

Workshop 4. bloku proběhne v angličtině.

 
Účastnické poplatky na konferenci:


Účastnický poplatek hlavního programu konference (9. a 10. října) činí 800 Kč bez DPH
(952 Kč s DPH) / pro zahraniční účastníky 40 EUR.
Pro studenty a zástupce neziskových organizací a zájmových skupin je cena 200 Kč včetně DPH (bez nároku na publikace zdarma).

Poplatek zahrnuje:
- účast na konferenci (9. a 10. října)
- vstupy na výstavy ve Staré kanalisační čistírně
- publikace Co jsme si zbourali?
- publikace Industriální památky Prahy 3
- mapy technické památky Čech, Moravy a Slezska ČKAIT & ČSSIT
- coffee break během konference
- účast na společenském večeru 9. října
- informační materiály ke konferenci

 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem Staré kanalizační čistírny v Praze-Bubenči mohou být přihlášky na konferenci přijímány jen do zaplnění sálu, v pořadí došlých formulářů a uhrazených konferenčních poplatků.

Volitelný program pro účastníky konference

Středa 7. října 2009
Celodenní exkurze do Žatce

Čtvrtek 8. října 2009
Celodenní exkurze do Liberce

Pátek 9. října 2009
20:00 – 23:00 Společenský večer ve Staré kanalisační čistírně
Zahájení výstavy Mince České národní banky s tematikou technických památek.
Všichni účastníci konference jsou srdečně zváni.

Neděle 11. října 2009´
Celodenní exkurze do Kladna

12. + 13. října 2009
Dvoudenní exkurze do Zlína


Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem a Ekotechnickým museem. Konference je organizována ve spolupráci s British Council. 5. bienale Industriální stopy se koná za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).

 

(16.07.2009) ZDROJ: Industriální stopy
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.