Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů Kreativní města
TechSoup

Praha usiluje o titul Kreativní město literatury

V Praze proběhla 12. května 2011 mezinárodní konference na téma Praha-město literatury. Ta byla první z řady podpůrných akcí v rámci procesu přípravy žádosti o udělení prestižního titulu UNESCO-kreativní město literatury, o který chce koordinátor projektu Městská knihovna v Praze zažádat na konci tohoto roku. V současnosti tento titul mohou užívat města Edinburg, Dublin, Melbourne a Iowa City ve Spojených státech amerických. Kreativnímu městu literatury nestačí k získání titulu pouze bohatá literární historie, splnit musí také další kritéria, jakými jsou například počet knihkupectví, knihoven, literárních kaváren a festivalů či to, jak se literatura promítá do  výuky na základních, středních i vysokých školách. Neméně podstatnou roli hraje i to, jak chce město podporovat literární život v budoucím rozvoji města. Konference přinesla zkušenosti skotského Edinburghu a irského Dublinu, ale i příspěvky organizací, které se rozvoji literárního života věnují v Bruselu či Londýně.

Praha – město literatury / Projekt na podporu literárního života v hlavním městě

Praha je městem, které se stalo domovem i inspirací mnoha literárním osobnostem. Literatura k Praze nerozlučně patří a její podporou a rozvojem se zabývá mnoho městských, státních i nevládních organizací. Ty teď spojily své síly, aby povědomí obyvatelů i návštěvníků o literárním bohatství města ještě posílily. 

Praha – město literatury je projekt, podpořený usnesením Rady hl. města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze (MKP). Partneři, kteří se v projektu spojili jsou: Česká centra, České centrum mezinárodního PEN klubu, Festival spisovatelů Praha, Institut umění – Divadelní ústav, Klub pražských spisovatelů, Literární akademie – soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Ministerstvo kultury ČR, Národní knihovna ČR, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Sdružení Litera, Společnost poezie, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost Franze Kafky, Svět knihy, Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 
Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu „UNESCO kreativní město literatury“.

Titul UNESCO kreativní město literatury se uděluje od roku 2004 těm místům, která mají výraznou a významnou literární historii a zároveň aktivně pracují na rozvoji své současné literární scény. Titul zatím obdržela čtyři města - Edinburgh (UK), Dublin (IRL), Melbourne (AUS) a Iowa City (USA).

Základem pro získání titulu je kvalitně zpracovaná přihláška, která bude v případě Prahy doplněna o reprezentativní publikaci na téma Praha a literatura a odbornou studii mapující současnou pražskou knižní a literární scénu.

Konference s názvem Praha – město literatury je první z řady podpůrných aktivit, které mají vést k výše popsanému cíli. Konferenci společně pořádají Česká centra, hlavní město Praha a Městská knihovna v Praze pod záštitou primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními myšlenkami projektu, představit chystanou publikaci a přivézt do Prahy inspiraci ze zahraničí.

Ze zahraničí přijedou zástupci měst, která už titul získala - skotského Edinburghu a irského Dublinu. Neméně zajímavé budou i příspěvky hostů z organizací, které se rozvoji literárního života věnují v Bruselu a Londýně. Bruselský Passa Porta International House of Literature je unikátní místo, kde se schází literatura všech žánrů. Londýnský Bow Idea Store je knihovna s přidanou hodnotou, která kromě klasických knihovnických a informačních služeb pořádá kurzy pro dospělé a zážitkové programy. Což je vize rozvoje knihoven, která je populární a realizovaná i v České republice.

(12.05.2011) ZDROJ: Městská knihovna Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.