Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách vyzývá mladé lidi ze všech členských států EU k účasti  v soutěži zaměřené na rozvoj EU, integraci a otázky evropské identity. Cílem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace. Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství. Přihlásit je možno i projekty z oblasti umění a kultury. Uzávěrka pro podání projektů je 14. února 2011.
Pokyny pro vyplnění přihlášky

   1. Vyplňte osobní údaje jednotlivce či skupiny. V případě potřeby jména doplňte nebo odstraňte. Pozor! Každá skupina či každý jednotlivec musí vyplnit svou vlastní přihlášku.  Přihlášky vyplněné jinými osobami či subjekty nebudou přijaty.

   2. Z internetu si stáhněte formulář nazvaný "Prohlášení účastníka" (prohlášení o financování ze strany EU), vyplňte jej, podepište a připojte jako přílohu.

   3. Podrobný popis projektu připojte rovněž v příloze, která vám umožní poskytnout o projektu všechny podrobnosti. V případě potřeby připojte více souborů. Podporované jsou tyto formáty: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.

   4. Nezapomeňte, prosím, dodat také shrnutí projektu v angličtině (EN), francouzštině (FR) či němčině (DE). Pozor! Shrnutí by mělo být krátké, ale mělo by komplexně informovat o hlavních aspektech vašeho projektu. Často je toto shrnutí prvním bodem, který porota při hodnocení projektu posuzuje.

   5. Vezměte, prosím, na vědomí fakt, že skupinové projekty či projekty, jejichž účastníci pochází z více zemí, lze do soutěže přihlásit pouze v jedné zemi.

   6. Po vyplnění všech požadovaných údajů klikněte na tlačítko ODESLAT a počkejte na potvrzení. Poté si můžete vytisknout kopii přihlášky k archivaci.

Kontakt:

Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen
Theaterstraße 67
52062 Aachen
Telefon: +49 (0)241 - 40 17 770
Telefax: +49 (0)241 - 40 17 771
E-Mail: info (at) karlspreis.de
Internet: www.karlspreis.de
Kontaktní osoba: Mag. Bernd Vincken
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.