Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cena Maxe Broda o nejlepší esej pro mladé lidi do 20ti let

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 16. ročník studentské literární souteže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěžní příspěvky je možné předkládat ve třech tématických okruzích, Hrdinové románu Franze Kafky, Cestuji rád/ráda a Esej o životním stylu v ČR. Účast v soutěži je limitována věkem 20 ti let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Vítěz obdrží 6000 Kč. Uzávěrka žádostí je 31. března 2010.

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 16. ročník studentské literární souteže o nejlepší esej Cena Maxe Broda.
Soutež je určena studentům středních škol

Témata:

  • Hrdinové románu Franze Kafky
  • Cestuji rád/ráda, protože…
  • Esej o životním stylu v CR

Úcastníci zašlou či přinesou svůj text v pěti kopiích do 31. března 2010 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledku souteže se uskuteční do konce školního roku 2009/2010.
Případné další informace jsou k dispozici též na telefonním čísle 224 227 452 (Spolecnost Franze Kafky);

e-mail: uherkova@franzkafka-soc.cz

Účast v souteži je limitována věkem (20 let), přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují.
Na příspěvku neuvádějte prosím jméno autora, priložte ho se svou adresou (případně adresou školy, kterou navštevujete), údajem o věku a telefonním číslem na samostatném listu.

Délka textu je omezena na 5 stran.


Cena Maxe Broda je dotována:
1. místo – 6 000 Kc,
2. místo – 3 500 Kc,
3. místo – 2 000 Kc.

(20.03.2010) ZDROJ: Společnost Franze Kafky
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.