Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cena MK za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

Cena Ministerstva kultury (MK) za přínos v oblasti kinematografie a audiovize bude letos udělena poprvé. Návrhy je možno podat do do 31. května 2009. Hodnoceny budou mimořádně významné výsledky či výjimečné umělecké tvůrčí, interpretační, technické, či výrobní počiny,  dále počiny při šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl; výzkumná či propagační činnost; dlouhodobé zásluhy. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.  Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby.
Kinematografie, resp. audiovize je nejen kulturní obor, ale je významná i pro zachování národní identity, neboť vypovídá o minulosti i současnosti života v České republice, národních dějinách, kulturních zvycích, společenských i historických jevech a má i roli vzdělávací a výchovnou. Rovněž reprezentuje Českou republiku na mezinárodním poli a vypovídá o české kulturní jedinečnosti. Mezi ostatními uměleckými obory má složitější postavení, protože umělecká činnost je vázána na technologicky a finančně náročnou výrobu.

Věcné a formální náležitosti podávání návrhů


Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován písemně na přiloženém formuláři. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno a příjmení fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.

Poroty

V souladu s § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají ministerstvu, a o udělení rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje Jednací řád, vydaný ministerstvem kultury.
Cena

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.
Ocenění

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.
 
Udělování ceny umožnilo přijetí novely nařízení vlády č. 126/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních  v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, se stávající ocenění v oblasti kultury rozšířili o Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.
 
Formulář pro podání návrhu


Další informace podá odbor médií a audiovize:
Kateřina Besserová
tel.  257 085 311
e-mail: katerina.besserova@mkcr.cz
 

   
(25.05.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.