Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

Cena Ministerstva kultury (MK) za přínos v oblasti kinematografie a audiovize bude letos udělena podruhé. Návrhy je možno podat do do 31. května 2010. Hodnoceny budou mimořádně významné výsledky či výjimečné umělecké tvůrčí, interpretační, technické, či výrobní počiny,  dále počiny při šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl; výzkumná či propagační činnost; dlouhodobé zásluhy. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.  Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.

Cena se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě. Fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.

Cenu lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.

Ocenění

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

Další informace poskytne odbor médií a audiovize: Lenka Holubová Mikolášová, tel. 257 085 36, e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz.
 
(27.03.2010) ZDROJ: MKCR
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.