Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cenu START POINT získala studentka Vysoké školy umělecko průmyslové

Obrázek k článku Cenu START POINT získala studentka Vysoké školy umělecko průmyslové

Letošní držitelkou ceny START POINT, přehlídka nejlepších absolventských prací evropských výtvarných akademií,  se stala Petra Herotová  (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliér Intermediální konfrontace Jiřího Davida) za minimalistickou konceptuální sochu "Spinning". Tu tvoří velké množství naprosto stejných kreseb, zachycujících nohy šlapající na rotopedu. Kresby jsou uspořádány v pořadí tak, jak vznikaly.

Autorka o své práci říká: "Moje diplomová práce má podobu sochy, jež je vystavěna postupným kladením jedné a té samé kresby na sebe. (...) Výchozím bodem pro mě byla jedna z mých kreseb zobrazující skupinu figurek cvičících na rotopedech, přesněji na spinnerech. Stacionární pohyb kolem osy se stal předmětem mého usilovného pozorování a práce. Pohyb, jenž je vlastně nepohyblivý, nepřemístí člověka nikam, ať se snaží sebevíce. (...) Tento opakující se motiv jsem zachycovala i kamerou. Pořídila jsem několik sekvencí samotných nohou šlapajících na domácím rotopedu nebo na spinneru. Tato videa mi však ve srovnání s mými kresbami přišla jako něco navíc.  Ve finále jsem se přesvědčila, že můj umělecký jazyk je nejautentičtější a nejtrefnější ve zkratce, v jednoduchosti, v tomto případě v černé tenké linii na bílém podkladu - kresbě na papíře. (...) Každodenní soustřeďování se na splnění jasných pravidel s danými výsledky, a tím pádem pobývání v rutinním rytmu, člověka od okolního světa izoluje. Stává se řeholníkem uzavřeným v osobní poustevně. Mohu potvrdit, že i moje práce takové pohlcení vyžadovala a chtě nechtě jsem se od ostatního dění trochu vzdálila. Dalo by se říct, že jsem sama sebe zpomalila, ne-li přímo zastavila. Své vyjadřovací prostředky jsem zredukovala na minimum. Mé dílo se tak povahou svého vzniku stalo minimalistickou meditací. "

Držitel či držitelka ceny získá možnost připravit následujícího roku samostatnou výstavu v Galerii Klatovy / Klenová, doprovázenou katalogem, a zároveň  měsíční stipendijní pobyt v rezidenčním centru Vila Paula na Klenové. Projekt podpořilo v rámci svého grantového progarmu Ministerstvo kultury ČR. Výstava je součástí festivalu výtvarného umění ARTFEST, v jehož rámci probíhá v Klatovech, na Klenové a v dalších dvou lokalitách letní škola výtvarného umění (letošní lektoři A. Střížek, B. Benish, V. Malina, F. Hodonský, J. Vičar, M. Kotrba, P. Lysáček), doprovázená přednáškovým cyklem, tradiční prezentací výtvarných nakladatelství (letos DIVUS) a dalšími akcemi.

(07.08.2007) ZDROJ: Galerie Klatovy / Klenová
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.