Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny MK za přínos - divadlo, hudba, výtvarné umění a architektura pro rok 2011

Ministerstvo kultury vyhlašuje další ročník cen, které mají za cíl vyzvednout mimořádné události v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2011. Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 31. května 2011.
I. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílá navrhovatel samostatnému oddělení umění Ministerstva kultury do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován písemně na formuláři návrhu (doc, 25 kB). Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

II. Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty v oborech divadla, hudby a výtvarného umění a architektury a vydává pro jejich činnost jednací řád. Jeho text je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Poroty (zip, 13 kB), ustavené v jednotlivých oborech ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.

III. Cena

Cena se uděluje :

    k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Cena se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba (například umělecký soubor či umělecká instituce).

Cena nemůže být udělena in memoriam.

IV. Ocenění

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společné jedno ocenění.

V kalendářním roce může být udělena v každém oboru pouze jedna Cena.

Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu.

Další informace podá samostatné oddělení umění Ministerstva kultury:

divadlo - MgA. Nataša Zichová, tel.  257 085 213
e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz

hudba – Mgr. Dita Kopáčová Hradecká, tel. 257 085 218
e-mail: dita.kopacovahradecka@mkcr.cz

výtvarné umění a architektura – Mgr. Zdeňka Krpálková, tel. 257 085 209
e-mail: zdenka.krpalkova@mkcr.cz
(20.05.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.