Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny Ministerstva kultury za umělecký přínos 2010

Ministerstvo kultury oznamuje, že k 28. říjnu budou uděleny Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2010. Ceny se udělují k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na poštovní adresu Ministerstva kultury, odbor umění a knihoven, a to nejpozději do 31. května 2010.
Ministerstvo kultury připomíná navrhovatelům, že je od roku 2009 možné podávat ve výtvarné oblasti návrhy jak na Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, tak na Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury. 
 
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb., stanoví druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury a podmínky pro jejich udělování. V jeho § 2 písm. c) je uvedena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Podle § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají Ministerstvu kultury. O udělení ceny rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje Jednací řád (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 24 kB), vydaný Ministerstvem kultury.

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury, který je garantem přípravy na udělování Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, vydává tuto informaci ke zpracování věcných i formálních náležitostí návrhů na udělení ceny v příslušném oboru.

Text  nařízení vlády v aktuálním znění
I. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílá navrhovatel odboru umění a knihoven Ministerstva kultury do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován písemně na Formulář návrhu (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 25 kB). Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

II. Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty v oborech divadla, hudby a výtvarného umění a architektury a vydává pro jejich činnost jednací řád. Jeho text bude uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Poroty (informace v přiloženém dokumentu typu zip o velikosti 13 kB), ustavené v jednotlivých oborech ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.

III. Cena

Cena se uděluje :

   1. k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo
   2. za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury

Cena se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba (například umělecký soubor či umělecká instituce).

Cena nemůže být udělena in memoriam.

IV. Ocenění

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společné jedno ocenění.

V kalendářním roce může být udělena v každém oboru pouze jedna Cena.

Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu.

Další informace podá odbor umění a knihoven Ministerstva kultury:

divadlo - MgA. Nataša Zichová, tel.  257085213
e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz

hudba – PhDr. Anna Chorvátová, tel. 257085218
e-mail: anna.chorvatova@mkcr.cz

výtvarné umění a architektura – PhDr. Marcela Stránská, tel. 257085209
e-mail: marcela.stranska@mkcr.cz
(26.04.2010) ZDROJ: MKČR
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.