Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Český Krumlov obdržel cenu Europa Nostra 2008

Šesti laureáty „Ceny Evropské unie za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra“ za rok 2008 se staly vynikající projekty z České republiky, Řecka, Nizozemska, Španělska a Rumunska. Ceny slouží jako uznání za výjimečné úsilí v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a každá z nich má hodnotu 10 000 EUR. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra. Tato ocenění budou předána dne 12. června 2008 v katedrále ve městě Durham ve Spojeném království během slavnostního vyhlášení cen za evropské kulturní dědictví European Heritage Awards.
Evropská komise a federace Europa Nostra zahájily společné udílení cen European Heritage Awards v roce 2002 v rámci programu Komise Kultura se záměrem ocenit vynikající iniciativy mezi mnoha aspekty evropského kulturního dědictví v různých kategoriích od restaurování budov a jejich přizpůsobení novému využití až po rehabilitaci městské a venkovské krajiny, zpřístupnění archeologických nalezišť a péči o umělecké sbírky. Ocenění mohou získat také výzkumné projekty a letos poprvé rovněž vzdělávací projekty související s kulturním dědictvím a dobrovolná pomoc jednotlivců nebo organizací při péči o kulturní dědictví.

Cílem těchto ocenění je podpořit vysokou úroveň památkové péče a vynikajících znalostí a schopností, kterých je při ní využíváno, a podnítit přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví. Záměrem ocenění je rovněž prostřednictvím šíření dobrých příkladů povzbudit další úsilí a podpořit projekty týkající se kulturního dědictví v celé Evropě.

Letos porota obdržela 109 přihlášek a nominací do různých kategorií z 29 zemí a nezávislí odborníci provedli jejich posouzení na místě. Ty nejlepší vybírala porota ceny za kulturní dědictví na řadě setkání, která se uskutečnila v průběhu minulých měsíců.

Bylo uděleno šest cen v těchto kategoriích:

Kategorie 1 – památková péče:


Restaurování jižního průčelí Horního hradu Státního hradu a zámku Český Krumlov, Česká republika: cena za vytvoření nových norem české památkové péče a uznání vynikajícího příkladu citlivé památkové péče.

Péče o zachování archeologického naleziště Skarkos na ostrově Ios v Řecku: cena za vynikající kvalitu památkové péče a zejména za minimální a nesmírně citlivé zásahy bez škodlivých dopadů na jedinečnou krajinu.

Restaurování a přizpůsobení továrny Van Nelle v Rotterdamu, Nizozemsku, novému využití: uznání příkladného přístupu k restaurátorské práci a nalezení nových využití pro kultovní budovu evropského a světového významu.

Kategorie 2 – výzkum:

Katalog vojenských opevnění ve Španělsku, který vypracovalo sdružení Asociación Española de Amigos de los Castillos, Španělsko: uznání vynikajícího příkladu zvyšování povědomí veřejnosti o vojenském kulturním dědictví ve Španělsku, které není důležité pouze pro tuto zemi, ale má obrovský význam pro celou Evropu.

Kategorie 3 – dobrovolná pomoc:

Stichting Stadsherstel Hoorn, Nizozemsko: velmi úspěšný příklad zapojení občanské společnosti do záchrany historických center evropských měst, který upozornil na význam práce dobrovolníků.

Kategorie 4 – vzdělávání, odborná příprava a osvěta:

Mezinárodní školicí středisko péče o kulturní stavební dědictví (International Built Heritage Conservation Training Centre) na zámku Bánffy v obci Bonţida, Rumunsko: vysoce hodnocené díky dvojímu úsilí: o odbornou přípravu v oblasti památkové péče a památkovou péči prostřednictvím odborné přípravy. Jedná se o vynikající příklad přeshraniční výměny znalostí a vhodného laureáta této ceny v rámci Evropského roku dialogu mezi kulturami.

Kromě šesti nejvyšších ocenění bude uděleno 21 druhých cen. Více informací viz internetové stránky Europa Nostra: http://www.europanostra.org/awards/2008/laureates.html


(15.05.2008) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.