Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Fotografická soutěž FRAME 009

Fotografická soutěž FRAME je otevřena profesionálním fotografům a studentům fotografických škol z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Soutěž FRAME009 je vypsána ve třech kategoriích. Kategorie 1: Show (emoce-rivalita-bulvár) Kategorie 2: Vztah (řád-nuda-hazard) Kategorie 3: “In“ (adrenalin-jistota-krize). Cena za první místo je 30. 000 Kč. Uzávěrka pro zasílání prací je 30. listopadu 2009.
    *  Soutěžní snímky nejsou nijak omezeny ve smyslu použité fotografické techniky. Maximální rozměr nesmí překročit 100 cm.
    * Do soutěže jsou přijímány pouze originální fotografie a tisky (neakceptujeme fotografie v elektronické podobě).
    * Každý účastník může obeslat všechny kategorie soutěže.
    * Do každé kategorie je možné zaslat pouze jedno portfolio, maximálního rozsahu 10 fotografií.
    * Každá fotografie musí na rubu nést následující údaje: jméno autora, kategorie, název, pořadové číslo snímku v sérii. Jednotlivá portfolia musí být doplněna explikací   autora v tištěné a elektronické podobě v rozsahu maximálně 10 vět a profesním životopisem pouze v elektronické podobě.
    * Ke každému portfoliu musí být přiloženo CD s fotografiemi v elektronické podobě (formát: TIFF, rozlišení 300dpi, velikost 30 cm).


Výsledky soutěže budou uveřejněny v průběhu prosince 2009 na internetových stránkách www.fotoframe.net. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v prostorách Domu umění města Brna v lednu 2010.
Autoři oceněných prací dávají povolení pořadatelům a sponzorům soutěže k bezplatnému použití oceněných fotografií pro účely propagace soutěže a sponzorů.
Autoři oceněných prací budou vyzváni, aby organizátorům soutěže předali do 11. 12. 2009 fotografie ve výstavním provedení. Formát výstavních zvětšenin musí být totožný s formátem zaslaným do soutěže.
Neoceněné práce si musí autoři vyzvednout do 31. 1. 2010 po telefonické domluvě (tel: 604 223 037 nebo 608 740 055) na doručovací adrese. Práce nevyzvednuté do 31. 1. 2010 budou skartovány. Pořadatelé neodpovídají za poškození zaslaných prací vzniklé před doručením.

V každé kategorii budou uděleny 3 ceny:

1. cena: hotovost ve výši 30 000,- Kč
2. cena: fotografický materiál v hodnotě 15 000,- Kč
3. cena: fotografický materiál a služby v hodnotě 7 500,- Kč
FRAME 009
Ondřej Žižka
FOTOGRAFIKS s.r.o.
Moravské náměstí 13
602 00 Brno
(05.11.2009) ZDROJ: Soutěž FotoFrame
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.