Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Nominace na Uměleckou cenu česko-německého porozumění 2011

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem uděluje společně s dalšími českými i německými organizacemi Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Jejím cílem je vyznamenat jednu českou a jednu německou osobnost, která se trvale angažuje při prohlubování česko-německého porozumění.Dosud byli vyznamenáni politici, diplomaté, novináři, manažeři, zástupci církví, podporovatelé žákovských výměn, vedoucí muzeí, spisovatelé a překladatelé. Nominace je možné zasílat do 31. května 2011.

Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem uděluje společně Adalbert-Stifter-Verein, München, Nadace Brücke-Most, Dresden, , Pražský literární dům autorů německého jazyka, Praha, Mezinárodní umělecký spolek Pro arte vivendi, Berlin, a Unie pro dobré sousedství českých a německých zemí, Praha Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Předávání ceny proběhne na podzim v Ústí nad Labem. Cíl tohoto ocenění je vyznamenat jednu českou a jednu německou osobnost, která se trvale angažuje při prohlubování česko-německého porozumění.

Cena není spojena s finanční odměnou, ale uměleckým předmětem. Proto označení „Umělecká cena“. Nositeli ocenění mohou být známí i méně známí lidé ze všech oborů česko-německé spolupráce. Dosud byli vyznamenáni politici, diplomaté, novináři, manažeři, zástupci církví, podporovatelé žákovských výměn, vedoucí muzeí, spisovatelé a překladatelé.

Návrhy s nominacemi zasílejte na vyplněném formuláři nejpozději do 31. května 2011 na adresu:

Collegium Bohemicum o.p.s.
MgA. Zbyšek Brůj
Masarykova 1000/3
CZ-400 01 Ústí nad Labem
bruj@collegiumbohemicum.cz

Komise, která patrně zasedne na konci června, vybere z došlých návrhů dva nositele ocenění pro rok 2011

(12.05.2011) ZDROJ: Collegium Bohemicum o.p.s.
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.