Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Soutěž Dobrá rada nad zlato na téma kreativitou k inovacím

Dne 7. června 2010 byl vyhlášen šestý ročník soutěže zaměřené na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem Dobrá rada nad zlato. Mottem letošního ročníku soutěže je Kreativitou k inovacím.  Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Za každý kraj lze nominovat až sedm zajímavých projektů. Seznam nominovaných projektů bude zveřejněn 2. srpna 2010 . Do 30. září může veřejnost hlasovat, který  projekt považuje za nejužitečnější či nejlepší pro rozvoj lidí. Projekty také projdou rozhodováním ze strany odborné poroty a tři nejlepší obdrží věcné ceny. Soutěž je každoročně pořádána Národním vzdělávacím fondem o.p.s. v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů Topregion.cz. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala paní Monica Pignal-Bata, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati a současně dcera Tomáše Bati. 

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Přihlásit se lze přes příslušnou krajskou radu pro rozvoj lidských zdrojů nebo prostřednictvím adresy soutez@topregion.cz. Kontakty na rady naleznete zde.


Soutěž Dobrá rada nad zlato se od svého vzniku snaží zviditelnit existenci a činnost krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů a v neposlední řadě projekty samé. Rady se podílejí na koncepčním řešení problémů spojených se zaměstnaností, zaměstnatelností, vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského potenciálu v jednotlivých regionech. Každý projekt, který se zapojí do soutěže, může sloužit jako inspirace pro projekty další. Soutěž se tak nepokouší jen vybrat nejlepší projekty, ale obohatit všechny ty, které teprve vzniknou.

Společným dlouhodobým cílem soutěže i krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity spojené s rozvojem lidských zdrojů, tedy se vším, co vytváří šance, poskytuje možnosti a příležitosti ke zlepšování znalostí a dovedností a pomáhá tak člověku udržovat svou schopnost uplatnit se v každé životní etapě.

Jak probíhá hodnocení projektů? Výsledné pořadí projektů je tvořeno součtem pořadí (umístění) projektů podle hlasování veřejnosti a pořadí podle hodnocení odborné komise. Odborná porota v roce 2010 bude projekty hodnotit podle pěti kritérií:

    * Úroveň prezentace
    * Míra originality a inovace
    * Udržitelnost
    * Komplexní hodnocení:  společenský přínos, způsob realizace, efektivita, výjimečnost, kvalita výstupu
    * Míra shody s tematickým vymezením daného ročníku soutěže - s mottem soutěže.

Přihlašovací formulář do soutěže stáhnete zde.

Oceněné nápady soutěže Dobrá rada nad zlato 2009

Partnery soutěže jsou organizace: British Council Česká republika, společnost ProCulture/Otevřená společnost o.p.s., časopis Andragogika - čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých a internetový portál INOVACE.CZ.

(08.06.2010) ZDROJ: Národní vzdělávací fond
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.