Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Soutěž na vytvoření vizuálního stylu Univerzity Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové vyhlásila kombinovanou veřejnou a vyzvanou neanonymní dvoukolovou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Cílem zavedení jednotného vizuálního stylu je podpořit vnímání univerzity jako dynamicky se rozvíjející vysoké školy a profesionalizovat uvnitř i navenek její prezentaci jako jednoznačně identifikovatelné sebevědomé vzdělávací a výzkumné instituce třetího tisíciletí. Smyslem je zavedení vizuálních prvků, které budou souznít s obrazem moderní vysoké školy. Soutěžní práce posoudí a vyhodnotí porota sestávající z odborníků a zástupců univerzity. Uzávěrka soutěže je v pátek 22. května 2009.
Univerzita Hradec Králové hledá svůj nový výraz

Univerzita Hradec Králové se rozhodla modernizovat svou tvář a podpořit svou prezentaci vůči veřejnosti pomocí zavedení nového jednotného vizuálního stylu. Optimální návrh nové značky univerzity a jejích fakult vzejde z otevřené soutěže, kterou univerzita právě vyhlásila a jež je určena fyzickým i právnickým osobám, jednotlivcům i autorským sdružením – zejména profesionálním grafikům a studentům grafiky. Soutěžní návrhy posoudí porota složená z odborných garantů a zástupců univerzity. Mezi jejími členy jsou zkušení profesionální designéři i představitelé vysokoškolských uměleckých pracovišť, jako např. Karel Aubrecht z Asociace užité grafiky, Pavel Hrach z TypoDesignClubu, grafik a laureát Národní ceny za design roku 2007 Jan Kolář, Jan Míšek z ateliéru grafického designu Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či Václav Houf ze stejnojmenného ateliéru Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Cílem zavedení jednotného vizuálního stylu je podpořit vnímání univerzity jako dynamicky se rozvíjející vysoké školy a profesionalizovat uvnitř i navenek její prezentaci jako jednoznačně identifikovatelné sebevědomé vzdělávací a výzkumné instituce třetího tisíciletí. Uzávěrka soutěže je 22. května 2009. S autorem vítězného návrhu bude uzavřena smlouva o vytvoření grafického manuálu jednotného vizuálního stylu, který univerzita začne postupně od roku 2010 zavádět. Současný platný statutární znak univerzity, který s odkazem na heraldické tradice města tvoří lev s písmenem G a opis názvu univerzity v latinském jazyce, bude zachován a užíván při slavnostních příležitostech a na obzvlášť významných tiskovinách. Smyslem nového vizuálního stylu je zavedení takových výtvarných prvků, které budou souznít s obrazem moderní vysoké školy a budou ji spolu se všemi jejími součástmi prezentovat jako harmonický celek.

Veškeré informace k soutěži a o jejím vyhlašovateli poskytne dr. Ondřej Tikovský, kancléř Univerzity Hradec Králové, tel.: 493 332 513, e-mail: ondrej.tikovsky@uhk.cz . Přihláška a propozice  k soutěži.
(01.04.2009) ZDROJ: Univerzita Hradec Králové
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.