Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Soutěž NESsT CITI 2009 na podporu sociálního podnikání

Cílem soutěže vyhlašované organizací NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team) a Citi Foundation  je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v České republice, Maďarsku a na Slovensku.  Program je zaměřen na ty organizace občanské společnosti, které mají v jednotlivých zemích zájem o vytvoření nových nebo o rozvoj svých stávajících podnikatelských aktivit. program je směřován i k organizacím, které již mají sestavený business plán.  V každé zemi  bude vybrána jedna organizace, která získá za  svůj záměr cenu ve výši 10.000 USD. Vybraná organizace získá také dlouhodobou technickou podporu NESsT pro implementaci svého záměru. Uzávěrka pro předkládání soutěžních projektů je 23. února 2009.
Organizace, které mají zájem účastnit se tohoto projektu, mohou vyplnit přiloženou přihlášku a odeslat ji e-mailem do 23. února 2009 Ildiko Szolga, iszolga@nesst.org. Po vyhodnocení přihlášek se s vybranými organizacemi spojí zástupci organizace NESsT a jejich zástupci budou pozváni na úvodní workshop, plánovaný na březen 2009.
 
Bližší informace k programu:


Pod pojmem sociální podnikání NESsT rozumí samofinancující aktivity splňující následující kritéria:


• jejichž cílem je profesionálně, zodpovědně a systematicky prodávat určitý produkt či službu
• vyžadující předchozí plánování a vyhodnocení
• jejichž cílem je vytvářet dlouhodobý udržitelný příjem, který bude pomáhat rozvíjet poslání organizace občanské společnosti


Hlavní fáze procesu rozvoje sociálního podnikání

Fáze 1: Zhodnocení organizační připravenosti OOS na samofinancující aktivitu
Fáze 2: Před-realizační studie jednoho či dvou předložených nápadů
Fáze 3: Realizační studie podnikatelského nápadu (nebo rozšíření již stávající podnikatelské aktivity)
Fáze 4: Vypracování podnikatelského plánu pro implementaci nápadu

V průběhu 10 až 12 měsíců intenzivní spolupráce bude NESsT poskytovat průběžnou technickou pomoc a poradenství a pomáhat organizacím v průběhu celého výběrového procesu. Celková doba poskytnuté pomoci bude obnášet asi 30 přímých konzultantských dnů. Organizace získají nástroje a trénink pro oblasti příprav pro sociální podnikání, rozvoje podnikatelského plánu, dlouhodobého plánování. Cílem spolupráce bude nejen zvýšit profesionalitu neziskové organizace, ale také vyhodnotit proveditelnost podnikatelského návrhu.  Celý proces je tvořen na sebe navazujícími kroky, v jejichž průběhu se bude prohlubovat úroveň analýzy. Očekává se, že organizace samé budou vyvíjet iniciativu a budou “tahouny” celého procesu.

Jaké organizace se mohou přihlásit?
Do soutěže se mohou přihlásit všechny neziskové organizace z České republiky, Maďarska a Slovenska, které uvažují o zavádění samofinancujících se aktivit
jako součást dlouhodobé udržitelnosti organizace. Vítány jsou i organizace, které již vytvořily business plan pro sociálního podnikání či provozují podnik sociálního podnikání. Podrobnější informace najdete v dokumentu “NESsT Venture Fund (NVF)”.

Co konkrétně může moje organizace získat?
  • Podporu rozvoje organizace ve výši 7,750 USD prostřednictvím rozvoje konceptu sociálního podnikání v dané organizaci či konkrétního business plánu a technickou asistenci jejich implementace
  • Cena pro vítězné organizace: NESsT a Nadace CITI Banky udělí třem nejlepším podnikatelským záměrům cenu ve výši 10.000 USD. Cena bude udělena jedné organizaci z každé země. Vítězné organizace obdrží zároveň dlouhodobou podporu NESsT během implementace svého ponikatelského záměru.
Pokud budete chtít zjistit další informace o organizací NESsT, neváhejte navštívit internetovou stránku www.nesst.org. Najdete zde také informace o organizacích, které se již v současnosti účastní Fondu pro podnikání organizace NESsT a které od nás dostávají technickou a případně i finanční pomoc.


Tým NESsT

Přihlášovací formulář ke stažení zde
Vyhlášení programu ke stažení zde

NESsT - Nonprofit Enterprise and Self-Sustainibility Team
Ildikó SZOLGA
Administrative Associate
E-mail: iszolga@nesst.org
Tel: +(36 1) 267 0231
Fax: +(36 1) 266 0206

Central Europe:

Kálvin tér 2 .1/2
H -1053 Budapest
HUNGARY
Latin America:
José Arrieta 89 Providencia
Santiago
CHILE
Tel: +(56 2) 222-5190
Fax: +(56 2) 634 2599

Email: nesst@igc.org
http:// www.nesst.orgProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.