Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Společnost Franze Kafky vyhlašuje cenu Maxe Broda o nejlepší esej

Již 15. ročník Ceny Maxe Broda - studentské literární soutěže o nejlepší esej - vyhlašuje společnost Franze Kafky v Praze. Studenti středních škol i mladí lidé ve věku do dvaceti let, kteří žádnou školu nenavštěvují, mohou zaslat soutěžní text do 31. března 2009.
Společnost Franze Kafky v Praze vypsala pro letošní ročník soutěže následující témata: „Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen.“ (Esej o Kafkově románu Proces); Sen, kterým žiju každý den (Co od života očekávám a čeho chci dosáhnout); Můj dialog s premiérem (O co by se měl starat stát a o co občan sám?).

Délka textu je omezena na pět stran. Vyhlášení výsledků soutěže, ve které mohou uchazeči získat peněžní výhru v hodnotě 6000, 3500 nebo 2000 Kč, se uskuteční do konce školního roku 2008/2009. Volba témat vede k samostatnému uvažování

Literární soutěž Cena Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem vést mladé lidi k samostatnému uvažování, hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet.

Bývá zařazováno i téma literární, které má soutěžící orientovat k četbě a samostatné interpretaci literárních děl. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli - Maxi Brodovi.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, založená v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu.

Více informací o soutěži naleznete na stránkách http://www.franzkafka-soc.cz.
(23.02.2009) ZDROJ: Společnost Franze Kafky
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.