Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Veřejná zakázka: vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň ČR

CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň ČR. Cílem bannerové kampaně je prezentovat ČR a Hlavní město Prahu jako ideální variantu pro dovolenou či city break ve střední Evropě a zvýšit příjezdy do metropole z okolních destinací. Veřejná zakázka má dvě části, soutěž o návrh, kdy zadávací podmínky jsou zároveň podmínkami soutěžními; na soutěž naváže zadání veřejné zakázky na realizaci návrhu řešení kampaně. Předmětem plnění bude vytvoření celkového konceptu kampaně a návrh mediálního plánu. Předpokládaná hodnota navazující VZ je 450 000,- Kč bez DPH. Účastníkům soutěže o návrh nebudou poskytovány žádné ceny ani platby. Lhůta pro podání soutěžních návrhů je 5. května 2011.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu
Název: Vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň České republiky
Ev. číslo: VZ-2011/310/23
V Praze 11. 4. 2011

Vážení,
dovoluji si Vás informovat o tom, že Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zastoupená ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem
ČCCR – CzechTourism (dále jen „Zadavatel“) zvažuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň České republiky (dále jen „zakázka“). Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 2 mil. Kč bez DPH, jedná se pouze o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona není zadávána v zadávacím řízení dle zákona. Vzhledem k tomu, že toto zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 zákona směřuje k získání návrhu, je tato veřejná zakázka zadávána obdobným způsobem a na základě stejných principů jako soutěž o návrh, kdy zadávací podmínky jsou zároveň podmínkami soutěžními. Na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na realizaci návrhu řešení kampaně.

1. Identifikační údaje o Zadavateli
Název: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Sídlo: Praha 2, Vinohradská 46, PSČ: 120 41
IČ: 492 77 600
Zastoupená: Ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem ČCCR – CzechTourism
Kontaktní osoba: Renáta Šigutová, oddělení koordinace veřejných zakázek,
tel: 221 580 621

2. Informace o předmětu soutěže, která proběhne v režimu veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem soutěže je návrh pro bannerovou kampaň České republiky. Po ukončení této soutěže budou vybráni nejvýše tři (3) Uchazeči, jejichž soutěžní návrhy budou v soutěži vyhodnoceny jako nejvhodnější, a z těchto Uchazečů bude v jednacím řízení bez uveřejnění, ve smyslu § 23 odst. 6 zákona, vybrán jediný Uchazeč k realizaci navazující veřejné zakázky (dále jen „navazující VZ“). Předmětem plnění navazující VZ bude vytvoření celkového konceptu kampaně a návrh mediálního plánu. Předpokládaná hodnota navazující VZ je 450 000,- Kč bez DPH. Účastníkům soutěže o návrh nebudou poskytovány žádné ceny ani platby.

2.1. Návrh pro bannerovou kampaň České republiky
Cílem bannerové kampaně je prezentovat Českou republiku a hlavní město Prahu jako ideální variantu pro dovolenou či city break ve střední Evropě a zvýšit příjezdy do metropole z okolních destinací. Internetovou reklamní kampaní s hlavním sdělením "All you need is Prague" plánuje agentura CzechTourism propagovat Českou republiku a hlavní město Praha na světových portálech o cestování, zahraničních rezervačních portálech a vyhledávačích. Kampaň bude probíhat od července do října 2011 formou reklamních bannerů lákajících do České republiky a hlavního města a předpokládá se zaměření na hlavní tradiční trhy i rozvíjející se destinace (na základě předchozích zkušeností Zadavatele bude kampaň zaměřena především na následující země: USA, Velkou Británii, Německo, Francii, Itálii, Španělsko a např. i Indii).
Zadavatel předpokládá umístění reklamy na celosvětově využívaných rezervačních systémech (např. Expedia.com a Lastminute.com), na cestovatelské recenzní weby (např. typu TripAdvisor), nejvyužívanějších vyhledavačích (typ
Google) a dalších portálech dle návrhu Uchazeče.
Grafická reklama bude zaměřena na podporu značky Česká republika a hlavního města Prahy, na pozitivní motivaci k opakované návštěvě České republiky, s cílem zaujmout co nejvyšší počet zákazníků. Díky výraznému
vizuálu, případným animacím či videoreklamě Zadavatel předpokládá, že kampaň výrazně zaujme uživatele, bude působit na jejich podvědomí. Zadavatel předpokládá použití i videoreklamy a výhod videa díky zaujetí obrazem i
zvukem ve formátu klasického banneru.
Základní asociace, které navrhuje Zadavatel v bannerové reklamě použít:
Praha: stověžatá, magická, zlatá. Okouzlující atmosféra, podpořená úchvatnými historickými památkami. Město, kde díky osobité kultuře pobývalo mnoho význačných umělců, vdechujících tak život tajemným příběhům a legendám. Lze si vybrat ubytování dle všech parametrů, od romantických a malebných míst až po nejnovější architektonické skvosty, možnosti zábavy a nakupování. Praha potěší i nejnáročnější návštěvníky.
Česká republika: představuje unikátní pohled na světové historické umění, lidé i události zanechali své stopy v architektonických památkách, destinace, kde se spolu s multikulturními aktivitami (např. v oblasti výtvarného
umění, hudby, architektury nebo literatury) snoubí současný život.

Další informace ke stažení zde

Dodatečné informace na http://www.czechtourism.cz/verejne-zakazky/

 

(22.04.2011) ZDROJ: Czech Tourism
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.