Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Vyhlášení 21. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2010. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce a umělkyně, občany České republiky, kteří do konce roku 2010 nepřekročí věk 35 let. Zájemce se může  do 31. května 2010 přihlásit sám nebo být nominován. Společnost Jindřicha Chalupeckého oslovila 25 odborníků v oboru současného umění, aby do 30. dubna 2010 nominovali 3 adepty na cenu. Společnost vyzve nominované umělce, aby v soutěžním termínu dodali portfolio na CD. Letos poprvé lze přihlášku vyplnit a podat také přímo po internetu. Společnost Jindřicha Chalupeckého uspořádá letos namísto jedné hned tři výstavy. Vedle tradiční podzimní přehlídky finalistů aktuálního ročníku, která bude stejně jako loni v centru současného umění DOX, bude na témže místě a ve stejné době výstava všech dosavadních 20 laureátů ceny. Třetí výroční výstavou se stane historické připomenutí osobnosti Jindřicha Chalupeckého, od jehož narození v únoru uplynulo 100 let.
Mezinárodní komise vybere 15. června 2010 finalisty ceny. Výstava finalistů proběhne od 4. listopadu 2010 do 15. ledna 2011 v Centru současného umění Dox v Praze. Laureát pro letošní rok bude vybrán v průběhu výstavy a slavnostní ceremoniál a předání ceny se uskuteční 23. listopadu 2010.
 
Ve stejném termínu na tomto místě se bude konat také výstava všech dosavadních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého – Vítězové 1990-2009, kdy budou představeny práce dosavadních 20 nositelů ceny. K výstavě bude vydán reprezentativní katalog shrnující dvacet let existence soutěže. Třetí výroční výstavou se stane historické připomenutí osobnosti Jindřicha Chalupeckého. K výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého se rovněž připravuje rozhlasový a televizní dokument.

Laureát pro rok 2010 získá:
Vítěz obdrží padesát tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a jedno sto tisíc korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu.

Přihlášky a dokumentace prací na CD se přijímají nejpozději do 31. května 2010 na adrese: Společnost Jindřicha Chalupeckého, Národní 11  110 00 Praha 1.

Přihlášku najdete zde a více informací o soutěži na: http://www.cjch.cz; tel.: 777553652 nebo na emailové adrese: lenkalindaurova@cjch.cz, lenkalindaurova@gmail.com.

Nominátoři: Richard Adam, Gabriela Bukovinská, Martin Dostál, Olga Dvořáková, Richard Fajnor, Marcel Fišer, Vít Havránek, Ludvík Hlaváček, Aleš Hudeček, Kacha Kastner, Michal Koleček, David Kulhánek, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Olga Malá, Michal Mánek, Martina Pachmanová, Marek Pokorný, Michael Rittstein, Milena Slavická, Michal Škoda, Jiří Valoch, Simona Vladíková, Dušan Záhoranský, Jan Zálešák

Složení odborné poroty pro rok 2010:

Susanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo
Elizabeth M. Grady, nezávislá kurátorka, USA
Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko
Mira Keratová, nezávislá kurátorka, Slovensko
Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika
Martin Mainer, umělec, Česká republika
Ondřej Chrobák, kurátor Galerie středočeského kraje, Česká republika

Spolupořadatelé: Trust for Mutual Understanding, Foundation for Civil Society a Centrum současného umění DOX, Praha Mediální partneři Ceny Jindřicha Chalupeckého: Respekt, E 15, Český rozhlas 3 Vltava, Art & antiques Za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy

Společnost Jindřicha Chalupeckého:

Charlotta Kotíková, předsedkyně
Tomáš Pospiszyl, místopředseda
Lenka Lindaurová, výkonná ředitelka

KONTAKTY:
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 Holešovice, CZ
http://www.doxprague.org

Kontakt - mediální servis Centra DOX:
Terezie Kaslová
E: kaslova@mediareport.cz
gsm: +420 603 551 372
Hana Pokorná
E: pokorna@mediareport.cz
gsm: +420 728 270 521

Kontakt – Cena Jindřicha Chalupeckého:

Lenka Lindaurová
gsm: +420 777 553 652
E: lenkalindaurova@cjch.cz
http://www.cjch.cz
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.