Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

3.Výzva k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska vyhlásilo dne 26. listopadu 2007 3. výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech. V rámci výzvy je možné předkládat projekty do sedmi tématických oblastí. První tématická oblast je věnována uchování evropského kulturního dědictví třetí pak rozvoji lidských zdrojů.  Alokovaná částka pro otevřenou 3. Výzvu je 19,439 mil. EUR  Uzávěrka pro příjem žádostí je 29. února, 2008 do 14:00 hod.

    * 1) Uchování evropského kulturního dědictví

    * 2) Ochrana životního prostředí

    * 3) Rozvoj lidských zdrojů

    * 4) Zdravotnictví a péče o dítě

    * 5) Podpora udržitelného rozvoje

    * 7) Implementace Schengenského acquis a posilování justice

Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6) Vědecký výzkum a vývoj mohou být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 7.

 Výše grantu pro projekt z FM EHP a/nebo FM Norska může dosáhnout:

  1. grant do 60 %; výše grantu nepřekročí 60 % oprávněných projektových nákladů, s výjimkou projektů, kterých se týkají níže uvedené body (b) a (c)
  2. grant do 85 %; V případě, že 15 % nebo více projektových nákladů je spolufinancováno z centrálních, regionálních nebo místních rozpočtů. Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska může poskytnout grant na zbylou částku oprávněných projektových nákladů. 
  3. grant vyšší než 85 %; Na grantovou pomoc určenou na podporu činností NNO (včetně sociálních partnerů). Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska mohou být kombinovaně využity, tak aby výše podpory mohla být vyšší než ta popsána v bodech (a) a (b) tohoto odstavce, nepřekročí však 90 % celkových výdajů.

Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EURDoba implementace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.
Konečné datum oprávněnosti výdajů z FM EHP/Norska je 30. duben 2011

Žádosti o grant bude možné předkládat od pondělí 26. listopadu 2007 do čtvrtka 29. února 2008 do 14:00 hod. na příslušná kontaktní místa (kraje), která odpovídají místu realizace projektu.


Kompletní text 3. výzvy a Postupy pro předkládání žádostí (včetně seznamu kontaktních míst) jsou zveřejněny na internetové adrese

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_36092.html

(27.11.2007) ZDROJ: Ministerstvo financí
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.