Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Hlavní město Praha - granty pro rok 2006

Hlavní město Praha vyhlásilo grantová řízení v oblasti umění a kultury pro rok 2006. Podpora jednotlivých projektů, celeroční a víceleté (dvou až čtyřleté) činnosti na území Prahy a mezinárodní projekty mají termín 26. října 2005. Druhý termín pro podporu projektů mezinárodní spolupráce je 19. dubna 2006, kdy je možno pořádat o podporu projektů, které již získaly podporu jednotlivých městkých částí města Prahy.

MK - odbor regionální a národnostní kultury - granty 2006

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2006 konkurzy na projekty v 8 různě zaměřených programech zaměřených na umělecké a kulturní aktivity národnostních menšin, romské komunity, zdravotně postižených občanů, tradiční lidové kultury, neprofesionálních uměleckých aktivit, zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit či lokálních tradic. Uzávěrky jednotlivých programů budou v různých datech počínaje 15. listopadem 2005 a konče 30. dubnem 2006.
 

Fondu obnovy památek a Fondu kultury

Dotační programy Středočeského kraje zaměřené na památky a kulturu se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy památek. Maximální požadovaná částka  uvedená v žádosti  nesmí přesáhnout 1 mil. Kč. Termín pro uzavření příjmu žádostí je 31. říjen 2005.  

Podpora aktivního evropského občanství - setkávání občanů

Účelem výzvy k předkládání návrhů je podpořit setkávání občanů v rámci twinningových partnerství měst, která by měla zvýšit povědomí o Evropské unii a posílit angažovanost ve prospěch evropské integrace; sblížit občany Evropské unie a podpořit jejich pocit sounáležitosti v Evropě; umožnit občanům aktivní účast v dialogu o budování a budoucnosti Evropské unie; vytvořit nové a posílit stávající svazky a sítě mezi obcemi Evropské unie a jiných zemí účastnících se na programu. Termín předložení projektů 15. listopadu 2005.

MEDA 2005 2. výzva Sýrie

Jedná se o 2. výzvu programu MEDA – místní a regionální kulturní aktivity na předkládání projektů v roce 2005, kterou vyhlásila Delegace Evropské komise v Sýrii. Předkládané projekty se mají soustředit na tuto zemi a i další země Středomoří. Mezi podpořené aktivity budou patřit místní kulturní aktivity, jako jsou výstavy, divadelní představení, taneční nebo hudební vystoupení. Termín podání žádostí o podporu je 31. října 2005.

Ministerstvo kultury vyhlašuje granty odboru umění pro rok 2006

Odbor umění a knihoven MK vyhlašuje grantové řízení pro rok 2006 pro právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro projekty z oblasti profesionálního divadelního, hudebního, tanečního a pohybového umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury. Uzávěrka je 30. listopadu 2005

Projekty pilotní spolupráce mezi EU a Austrálií v oblasti vysokých škol

Program si klade za cíl podpořit vzájemnou spolupráci mezi evropskými a australskými vysokými školami. Z granty budou přiděleny konsorciím vysokoškolských institucí, neziskových organizací, výzkumných center, atd. v maximální výši 300 tisíc eur. Celková rozdělovaná částka je 1 milion eur. Termín pro podání projektů je 30. listopadu 2005.

EK - podpora kulturních organizací realizující projekty evropské dimenze

Celkem 3,462 miliónů Euro bude rozděleno v rámci výzvy Evropské komise kulturním organizacím na projekty evropského rozměru v maximální délce trvání 12 měsíců. Žádosti je třeba zaslat Evropské komisi do 28. října 2005. Podporu mohou získat organizace se sídlem v jednom z 25 států EU, které byly založeny minimálně před 2 roky a mají členy či spolupracují s partnery v 7 evropských zemích.

<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.