Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

MK - podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, regionální a národnostní kultury v roce 2005

Odbor regionální a národnostní kultury MK zveřejnil přehled výběrových řízení, grantových programů na podporu projektů z oblasti neprofesionálního umění, regionální a národnostní kultury v roce 2005. Vyhlášené termíny jsou různé podle typu jednotlivých programů a to počínaje 22. listopadem 2004 a 30. dubnem 2005 konče.

Program Tempus III - individuální granty

Evropská komise vyhlásila v rámci programu TEMPUS individuální granty podporující mobilitu akademiků a administrativních pracovníků z vysokých škol. O stipendia se mohou také ucházet zástupci studentských organizací, pracovníci ministerstev nebo vzdělávací experti. Výzva otevřena především pro vysoké školy (i soukromé), žádat mohou i další vzdělávací a školicí instituce i státní orgány. Termín: 15. října 2004.

Středočeský kraj vyhlásil grantové řízení na rok 2005

Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu kultury a Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2005 musejí být v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy památek. Všechny dokumenty upravující výběrové řízení jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Středočeského kraje a získat je lze i na odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. Konečný termín pro příjem žádostí je 31. říjen 2004.

MK - podpora profesionálního umění v roce 2005

Odbor umění a knihoven MK vyhlašuje grantové řízení pro rok 2005 pro právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro projekty z oblasti profesionálního divadelního, hudebního, tanečního a pohybového umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. listopadu 2004.

EU - Přípravné akce spolupráce v kulturní oblasti (výzva EAC č. 40/04)

6. července byla zveřejněna specifická výzva k předkládání žádostí o podporu projektů týkajících se akcí evropské kulturní spolupráce a zpracování informací o kulturní spolupráci. Jedná se o pilotní projekty nové verze programu navazujícího na program Culture 2000 po roce 2006.V podporovaných projektech musí být přítomen experimentální prvek a bude podpořeno cca 5 projektů. Termín 15.září 2004.

EU Culture 2000 - Laboratoře evropského dědictví 2005

9. července 2004 byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů ročních projektů na rok 2005 v oblasti konzervace, restaurování a zhodnocení památek či historických míst přístupných veřejnosti, s výjimečnou evropskou hodnotou, které přispějí k rozvoji a šíření inovativních metod a technologií na evropské úrovni. Termín 29. října 2004.

EU - podpora spolupráce s Japonskem

Řídící direktorát vnějších vztahů EU zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na téma: EU - Japonsko – 2005 – rok vzájemných výměn / 2005 EU - Japan Year of People – to – People Exchanges. Termín uzávěrky: 26. října 2004.

Státní fond kultury České republiky podpoří projekty

po dvou letech vyhlásil Státní fond kultury ČR termín 31. října 2004 pro odevzdání žádostí o finanční podporu. V roce 2002 bylo podpořeno na 86 projektů celkovou částkou 5 475 000 Kč - jednotlivé projekty byly podpořeny částkou mezi 20 000 - 175 000 Kč.

<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.