Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Česká centra - výběrové řízení pro umělecké a kulturní projekty do zahraničí

Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česká centra vypisuje každoročně výběrové řízení, jehož smyslem je podpořit hodnotné, již hotové projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 30. září 2007.

Příspěvek je určen hotovým projektům se zahraničním spoluorganizátorem, které budou realizované v zemích působnosti Českých center vždy následující kalendářní rok. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem.

Do výběrového řízení projektů se mohou přihlásit jak právnické, tak fyzické osoby českého i nečeského původu. Žadatel musí prokázat existujícího zahraničního partnera ( ne České centrum v zahraničí )  a doložit písemné potvrzení, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu.

Příspěvek je určen  hotovým projektům se zahraničním spoluorganizátorem, které budou realizovány v zemích působnosti Českých center. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem.

Podmínky poskytnutí finanční podpory:

· Existující zahraniční partner -  písemně doložit akceptačním listem. Zahraničním partnerem nemůže být České centrum.

· Projekt musí být realizován v zemích působnosti Českých center. (Seznam zemí, ve kterých mohou být projekty realizovány: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, USA, Velká Británie, Japonsko, Čína, Argentina)

· Vyplněná žádost s přílohami zaslaná do 30.9.2007 (originál + el. podobě)

· Popis projektu v rozsahu jedné normostrany ( zaslán spolu s žádosti )

· Rozpočet projektu ( zaslán spolu s žádosti )

· Dofinancování projektu pro účely zahraniční prezentace– finanční částku není možné uplatnit na výrobní náklady projektu.

 Více informací a formulář žádosti ke stažení:
http://www.czechcentres.cz/scc/novinky.asp?ID=5766

(29.05.2007) ZDROJ: Česká centra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.