Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

ESPON - vyhlášení 2.kola výběrového řízení

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) program podpořený iniciativou INTERREG III vyhlásil 2. kolo výběrového řízení v rámci 6. výzvy k předkládání projektů. Čeští projektoví partneři mají možnost kontaktovat vybrané vedoucí partnery z 1. kola a zapojit se tak do přípravy některého ze 3 následujících projektů: 1) Role a prostorové dopady kulturního dědictví a identity; 2) Ucelená analýza transnacionálních a národních území vycházející z ESPON výsledků; 3) Evropa ve světě. Návrhy projektů je třeba odevzdat do 14. září 2004.

V roce 2004 přivítala EU nové členské státy. EU tak zahrnuje území 25 zemí a 2 další země by se měly připojit o něco později. EU složená z 27 zemí bude životním prostorem zhruba pro 490 miliónů lidí. Počet obyvatel vzroste o 28% a rozšíření znamená zvětšení rozlohy EU o 34%.)

Dne 4. srpna 2004 bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení v rámci 6. výzvy k předkládání projektů. Čeští projektoví partneři mají možnost kontaktovat vybrané vedoucí partnery z 1. kola a zapojit se tak do přípravy některého z projektů.

Dne 30. června 2004 bylo v rámci 6. výzvy ukončeno první kolo výběrového řízení. Projektoví partneři měli možnost vyjádřit svůj zájem zasláním tzv. Expression of Interest a zapojit se do přípravy některého ze tří projektů. Výběrové řízení bylo vypsáno na následující projekty:

  • Project 1.3.3: The role and spatial effects of cultural heritage and identity
  • Project 2.4.2: Integrated analysis of transnational and national territories based on ESPON results
  • Project 3.4.1: Europe in the World


Monitorovací výbor rozhodl o výběru těch nadnárodních projektových skupin, které byly pozvány do druhého kola. Druhé kolo výběrového řízení bylo zahájeno dne 4. srpna 2004. V jeho průběhu nadnárodní projektové skupiny zpracují na základě zadávacích podmínek vlastní návrh projektu. Návrhy projektů je třeba odevzdat nejpozději do 14. září 2004.

V období od 5. srpna do 14. září 2004 je otevřena možnost pro projektové partnery z České republiky kontaktovat vybrané vedoucí partnery a zapojit se do přípravy návrhu příslušného projektu.

Vybranými vedoucími partnery jsou:

Projekt 1.3.3

  • VATI - Hungarian Public Non Profit Company for Regional Development and Town Planning (Maďarsko)
  • UNIVERSITY OF VENICE CA´ FOSCARI (Itálie)
  • LANDSCAPE EUROPE (Nizozemí)
  • CEG - Centre of geographical studies University of Lisbon (Portugalsko)


Projekt 2.4.2

  • BBR - Federal Office for Building and Regional Planning(Německo)
  • IGEAT ULB (Belgie)


Projekt 3.4.1

  • UMS 2414 RIATE Université Paris 7 (Francie)


Základní informace o tématech projektů připravovaných v rámci 6. výzvy včetně zadávacích podmínek naleznete na www.espon.lu (v odkazu "Projects").

V případě zájmu podílet se na přípravě některého z výše uvedených projektů kontaktujte Národní kontaktní místo ESPON případně Národního koordinátora.


Basic spatial characteristics of the enlarged European territory

The European Union has decided to welcome new Member States during 2004. The EU will then include the territory of 25 countries, while 2 more are envisaged to join shortly after.

The European Union of 27 will be the living space of approximately 490 mill. people. The population of the EU will enlarge by 28 %. At the same time some 1.1 mill. km2 will be added bringing the EU territory up to 4.3 mill. km2 in total. The enlargement will increase the territory by 34 %.

The spatial structure of the enlarged EU will include a number of new metropolitan urban regions, small and medium-sized cities, a diversity of rural territories, mountain regions as well as islands. The European urban system will after the enlargement include a number of metropolitan areas holding the capital functions of the country in question. In many of the new Member States the capital holds a dominant position in the national urban system. However, in particular Poland seems to have a number of larger cities being important nodes. After the enlargement about 70 major cities with more than 500.000 inhabitants will be part of the spatial main structure of the EU 27. About 20% of the total EU-27 population will live in these cities.

From a global perspective, looking at the balance and polycentrism of an enlarged European Union, the current core area, the Pentagon shaped by London, Paris, Munich, Milan and Hamburg, becomes even more dominant in economic terms. Today around 41 % of the population of EU 15 are living in this core area, which is only 18 % of the EU 15 territory, and producing 49 % of the EU 15 GDP. In a global perspective the spatial structure of the EU 15 has mainly one dominant core and a periphery with some dynamic urban nodes.

With the enlargement the current core area becomes even more significant in spatial economic terms. The economic reality of the new Member States and their regions, nearly all of them performing a GDP/head (in PPS) below 75 % of the EU average, makes the Pentagon an even more dominant economic space. In an EU 27 the Pentagon will be only 14 % of the territory, 32 % of the EU citizens will live and work in this area, and the area will count for 46.5 % of the EU 27 GDP. The challenge of balance and polycentrism set out in European policy orientations for spatial development has then not become less.

As a curiosity, the centroid of the enlarged European Union will change towards the east when new countries join. However, not as much as some might have expected. The European centre of gravity of the enlarged Union will still be within the German territory.

The article was prepared in cooperation by the BBR and the ESPON CU

(13.08.2004) ZDROJ: Fórum dárců
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.