Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém světě

Evropská komise přijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zaměřuje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty předložené odborníky z audiovizuálního odvětví z EU a ze třetích zemí finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR. Spolupráce s evropským filmovým průmyslem je celosvětově velmi žádaná, jak ukazují počáteční úspěchy přípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla částku 2 milionů EUR na 18 projektů, na nichž se podíleli mezinárodní partneři, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v letech 2011 až 2013 a má využít tohoto rostoucího zájmu a příležitostí, jež nabízí celosvětová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Uvedením kulturně rozmanitějších produktů na evropské a mezinárodní trhy rozšíří tento program výběr pro spotřebitele a vytvoří nové obchodní příležitosti pro odborníky z audiovizuálního odvětví z Evropy a z celého světa.

„Mezinárodní audiovizuální odvětví se v průběhu uplynulých dvou desetiletí výrazně změnilo, zejména vlivem technologických inovací, mezi něž patří video na vyžádání, internetová televize či vícekanálová digitální televize. To vede k rostoucí poptávce po větším audiovizuálním obsahu a naším úkolem je všechny tyto nové technologie „naplnit" novým a zajímavým obsahem,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro média. „Domnívám se, že program MEDIA MUNDUS je tou správnou odpovědí kultury na současnou celosvětovou výzvu v oblasti technologií. Úspěchy stávajícího programu MEDIA a MEDIA International poukázaly na potřebu nových programů. Je načase přemýšlet v celosvětových dimenzích. Věřím, že občané EU se výsledků našeho nového úsilí již brzy dočkají ve svém oblíbeném kině!"


Cílem navrhovaného nového programu MEDIA MUNDUS je:

    * zintenzivnit výměnu informací mezi odborníky, zejména prostřednictvím vzdělávacích akcí a stipendií, které usnadňují vytváření kontaktů mezi          odborníky v audiovizuálním odvětví v Evropě a ve třetích zemích.Tím se zlepší přístup k zahraničním trhům a vytvoří se dlouhotrvající obchodní           vztahy založené na důvěře;
    * zlepšit konkurenceschopnost a nadnárodní distribuci audiovizuálních děl na celém světě usnadněním mezinárodních koprodukcí;
    * zlepšit oběh a publicitu audiovizuálních děl na celém světě a zvýšit poptávku veřejnosti, zejména mládeže, po kulturně rozmanitém                       audiovizuálním obsahu.

Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v období let 2011–2013.

Souvislosti:

Současný program MEDIA 2007 poskytuje evropskému audiovizuálnímu odvětví v letech 2007–2013 částku ve výši 755 milionů EUR a jeho úkolem je pomáhat profesionálním tvůrcům při vzdělávání a tvorbě ve své oblasti činnosti a při distribuci a propagaci svých děl v rámci celé Evropy ( IP/07/169).

V květnu 2008 získaly čtyři filmy podporované programem MEDIA na filmovém festivalu v Cannes prestižní ocenění, mezi nimi Zlatou palmu (francouzský film Entre Les Murs – Mezi stěnami ) a Cenu poroty(italský film Gomorra ) IP/08/800). Patřily ke 14 filmům uvedeným během festivalu v Cannes, jež byly vytvořeny nebo distribuovány s podporou z programu MEDIA přesahující 900 000 EUR ( IP/08/741). Filmy podporované v rámci programu MEDIA již sklízely úspěchy při udílení filmových Oscarů, kde toto ocenění získaly filmy Die Fälscher (Ďáblova dílna / Rakousko-Německo) a La Vie en Rose (La Môme – Edith Piaf / Francie) IP/08/298).

 
Výzva k předkládání návrhů v rámci programu MEDIA International a seznam úspěšných uchazečů:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

 
Informace o programu MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htmNezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.