Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Fond kultury Zlínského kraje

Fond kultury Zlínského kraje vyhlásí v roce 2009 tři výběrová řízení pro žádosti o dotace na podporu kulturních aktivit. Uzávěrka pro první kolo žádostí je 31. ledna 2009, ve druhém kole je třeba podat žádost do 30. dubna 2009 a ve třetím do 15. července 2009. V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpořeno 216 žádostí, mezi pořadatele kulturních akcí bylo rozděleno 4 134 000 Kč.
Posláním Fondu kultury Zlínského kraje je podporovat rozvoj kultury a umění ve Zlínském kraji a přispívat k tomu, aby život jeho obyvatel byl kulturně bohatší, rozvíjel hodnoty duchovní i estetické. Fond podporuje činnost pěveckých, folklorních, divadelních a obdobných zájmových skupin pro děti i dospělé, přispívá na vydávání publikací, na tvorbu uměleckých děl a na pořádání nevýdělečných akcí.

V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpořeno 216 žádostí, mezi pořadatele kulturních akcí bylo rozděleno 4 134 000 Kč.

Nejvíce finančních prostředků putovalo v roce 2008 na podporu hudebních a folklorních aktivit. Podpora směřovala do jednotlivých oblastí v následujícím pořadí (vzhledem k provázanosti jednotlivých oborů je rozčlenění jen orientační):

1. hudební produkce (pěvecké soutěže, přehlídky hudebních skupin, koncerty, hudební festivaly atd.): 71 podpořených aktivit

2. podpora činnosti folklorních skupin a jejich aktivit (včetně podpory uměleckých řemesel a lidových tradic): 60 podpořených aktivit

3. divadlo: 16 podpořených aktivit

4. kulturně-vzdělávací akce: 14 podpořených aktivit
 
Aktivity Fondu rozvoje Kultury Zlínského a jejich rozvoj je zakotven ve strategickém cíli „Zvýšit výdaje na financování kultury ve Zlínském kraji „ konkrétně v bodě 1.1. Zkvalitnit případně rozšířit institucionální stránku krajských regionálních finančních nástrojů v oblasti kultury jako součást strategického materiálu Koncepce rozvoje kultury Zlínského kraje z roku 2005. 
(08.01.2009) ZDROJ: Fond kultury Zlínského kraje
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.