Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 21. června 2011 granty v oblasti kultury a umění pro rok 2012 v kategoriích víceleté a jednoleté granty z hlediska doby trvání podpořených projektů. Z oborového složení je to pak divadlo, hudba, tanec a nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie a nová média, literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností), audiovizuální umění (film a video) a ostatní. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. září 2011.
Granty jsou udělovány v rámci níže uvedených skupin:

A. Víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2013 - 2016, max. 4letý grant (formulář A)

a) v objektech ve vlastnictví HMP[1]

b) v ostatních objektech

B. Jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivé umělecké projekty realizované v roce 2012

a) žádosti nad 200 000,-Kč (formulář B1)

b) žádosti do 200 000,- Kč (formulář B2)

Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční reprezentace hl.m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města.

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:

a)    divadlo

b)    hudba

c)    tanec a nonverbální umění

d)    výtvarné umění, fotografie a nová média

e)    literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)

f)    audiovizuální umění (film a video)

g)    ostatní

V oblasti filmu a videa bude město Praha podporovat pouze projekty regionálního charakteru, které mají přímou vazbu k Praze a nezískaly podporu jiných veřejných institucí/z jiných veřejných zdrojů.

Termín uzávěrky pro přijímání víceletých žádostí na podporu projektů realizovaných v období mezi 1.1.2013 do 31.12. 2016 a pro přijímání jednoletých žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2012 do 31.12. 2012 je 7. září 2011 do 18.00 hod.

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.

Kontaktní místo grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, 110 01 Praha 1, Jungmannova 29/34.

Informace o grantovém řízení i formuláře obsahující tyto zásady pro poskytování víceletých grantů jsou k dispozici:
1.    v Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

    na odboru služeb veřejnosti Škodův palác - přízemí, Jungmannova 29,Praha 1
    na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz (Úřední deska – Granty)
    na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz (Dotace a granty)
    na internetové stránce www.kultura.praha-mesto.cz (Kultura – Granty)

 

ZÁSADY pro poskytování JEDNOLETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2012


FORMULÁŘ B1 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou nad 200 000 Kč (pdf)

FORMULÁŘ B2 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou do 200 000 Kč (.pdf)

Vzorová smlouva

ZÁSADY pro poskytování VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2013 - 2016


FORMULÁŘ A - žádost pro víceletou kontinuální činnost/projekt (pdf)

Vzorová smlouva

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2012
(27.06.2011) ZDROJ: Hlavní město Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.