Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Hlavní město Praha - podpora kultury v roce 2005, u čtyřletých projektů až do roku 2009

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury na celoroční činnost a jednotlivé projekty profesionálního umění (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění), neprofesionálního umění, podporu publikací, prezentaci pražské kultury v zahraničí - termín 6. října 2004, dále pak dvouleté granty - termín 20. dubna 2005 a čtyřleté granty na léta 2005 - 2008, termín již 8. září 2004 a čtyřletý grant 2006 - 2009, termín 20. dubna 2005.

Tematické zaměření grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury

Na rok 2005 - jednoleté granty

1. Grant na celoroční uměleckou činnost profesionálních divadelních, hudebních, tanečních subjektů a produkčních center realizovanou v Praze od 1.1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

2. Grant na jednotlivé profesionální divadelní, hudební, taneční a multimediální projekty, které se budou konat na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

3. Grant na celoroční činnost nekomerčních galerií, muzeí a ve výstavních prostorách v Praze od 1.1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

4. Grant na jednotlivé profesionální výtvarné projekty, které se budou konat na území hl. m. Prahy od 1.1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

5. Grant na podporu celoroční činnosti neprofesionálních uměleckých pražských souborů a skupin - oborových i multimediálních - od 1.1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

6. Grant na podporu jednotlivých festivalů, přehlídek, soutěží, výstav a dalších forem umění neprofesionálních pražských souborů i jednotlivců, které se budou konat na území hl. m. Prahy od 1.1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

7. Grant na vydání odborné publikace - pragensie - tematicky zaměřené na pražskou kulturu a umění
Uzávěrka dne 6. 10. 2004

8. Grant na podporu prezentace pražské kultury v zahraničí realizované v době od 1. 1. 2005 do 31.12. 2005
Uzávěrka dne 6. 10. 2004


Na léta 2005 - 2006 - dvouleté granty

9. Grant na podporu prezentace pražské kultury v zahraničí realizované v době od 1.7. 2005 do 30.4. 2006
Uzávěrka dne 20. 4. 2005

10. Dvouletý grant na projekty oživující kulturní život v městských částech hl. m. Prahy, na které přispěla příslušná městská část ze svého rozpočtu minimálně stejnou částkou, jaká je požadována po hl. m. Praze a které budou realizovány v období od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2006
Uzávěrka dne 20. 4. 2005


Na léta 2005 - 2008 - čtyřletý grant

11. Čtyřletý grant hl. m. Prahy na činnost pražských profesionálních divadelních, hudebních a tanečních subjektů a produkčních center v letech 2005 - 2008
Uzávěrka dne 8. 9. 2004


Na léta 2006 - 2009 - čtyřletý grant

12. Čtyřletý grant hl. m. Prahy na činnost pražských profesionálních divadelních, hudebních a tanečních subjektů a produkčních center v letech 2006 - 2009
Uzávěrka dne 20. 4. 2005

Více informací, vyhlášení a příslušné, formuláře: http://www.praha-mesto.cz

(27.07.2004) ZDROJ: Hlavní město Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.