Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Kulturním památkám na Vysočině pomohou norské peníze

Více než 677 tisíc euro, tedy zhruba 18 milionů korun, získal kraj Vysočina  z Finančního mechanismu EHP a Norska na regranting v rámci programu „Kulturní dědictví Vysočiny“. O peníze mohou žádat vlastníci movitých i nemovitých památek, které se nachází na území kraje Vysočina a  zároveň jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Žádosti je třeba podat do 5. září 2007.

Zveřejněná výzva se týká ochrany a obnovy nemovitého kulturního dědictví, a dále zlepšení péče a ochrany movitého kulturní dědictví. Oprávněnými žadateli mohou být obce, svazky obcí, organizace zřízené nebo založené obcí, vzdělávací instituce, NNO i podnikatelské subjekty.

Při posuzování sub-projektů bude zvláštní důraz také kladen na zachování historických technologií „Mezi zohledňovaná specifická kritéria při hodnocení bezesporu patří uchování ohrožených historických konstrukcí, uměleckořemeslných děl a děl výtvarných umění obnovované kulturní památky, ale i využití památky v souladu s její historickou funkcí nebo pro kulturně vzdělávací účely,“ uvedla krajská radní Martina Matějková, která však připomíná, že prostředky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska jsou pouze doplňkem a jakousi příležitostí při posílení péče o nestátní kulturní sektor. Kraj Vysočina jen v letošním roce uvolnil na obnovu kulturních památek z vlastních zdrojů 19 milionů korun, a více než 40 milionů korun se podařilo do regionu získat z grantů ministerstva kultury.

Žádosti o grant pro kompletní individuální sub-projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska přijímá v termínu od 11. 7. 2007 do 5. 9. 2007 (15:00 hod.) sekretariát Regionální rozvojové agentury Vysočiny, z.s.p.o., Křížová 2, 586 01 Jihlava.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz  (sekce kultura a památky) a na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Vysočina www.rrav.cz (sekce Finanční mechanismus EHP/Norska).

(25.07.2007) ZDROJ: Kraj Vysočina
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.