Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MEDA 2005 2. výzva Sýrie

Jedná se o 2. výzvu programu MEDA – místní a regionální kulturní aktivity na předkládání projektů v roce 2005, kterou vyhlásila Delegace Evropské komise v Sýrii. Předkládané projekty se mají soustředit na tuto zemi a i další země Středomoří. Mezi podpořené aktivity budou patřit místní kulturní aktivity, jako jsou výstavy, divadelní představení, taneční nebo hudební vystoupení. Termín podání žádostí o podporu je 31. října 2005.

Program MEDA – místní a regionální kulturní aktivity
Termín: 31.10. 2005
Jedná se o 2. výzvu na předkládání projektů v roce 2005, kterou vyhlásila Delegace Evropské komise v Sýrii. Předkládané projekty se rovněž mají soustředit na tuto zemi a i další země Středomoří.

Projekty se mají zaměřit na podporu větší tolerance, vzájemný respekt a spolupráci mezi různými kulturami a civilizacemi, na podporu dialogu, výměny zkušeností a poznatků mezi lidmi v rámci mezikulturní spolupráce a na podporu zviditelňování spolupráce mezi EU a Středomořím.

Mezi podpořené aktivity, jenž musí mít bilaterální charakter, budou patřit místní kulturní aktivity, jako jsou výstavy, divadelní představení, taneční nebo hudební vystoupení.

Stejným způsobem budou podpořeny i regionální akce. Na obou typech aktivit (místní a regionální) se musí za EU podílet minimálně dva partneři ze dvou členských zemí Unie.

O granty z tohoto programu se mohou ucházet neziskové organizace, spolky, sdružení, místní a regionální veřejná správa, univerzity nebo odbory a další zájmová uskupení.

Delegace Evropské komise přerozdělí celkem 105 tisíc eur, z nichž bude možné financovat 80% uznatelných nákladů projektu.

Kontakt: EC Delegation to Syria
Wahab Bin Sa'ad Street
Bldg. No 3
Damascus, SYRIA
Tel: 963 (11) 332 76 40
Fax: 963 (11) 332 06 83

Info: www.delsyr.cec.eu.int/en/cultural_activities/Local_and_regional_activities.htm

(21.09.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.