Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MEDA-2005: Západní břeh Jordánu a pásmo Gázy

Prioritou programu MEDA-2005 - místní a regionální kulturní aktivity je dialog a výměna mezi kulturami a civilizacemi; Propagace vzájemného porozumění a sblížení lidi mezi různými kulturami; Propagace euro-středozemního partnerství. Financovány budou kulturní aktivity ve spolupráci s místními organizátory v oblastech tanec, hudba, filmové festivaly, divadelní produkce, výstavy a workshopy. Termín podání žádostí o podporu je 22. září 2005.

Celkový rozpočet programu vynáší 500 tisíc eur. Jednotlivé projekty obdrží podporu ve výši 20 až 80 tisíc eur, a to mezi 30 a 90% uznatelných nákladů. Žádat mohou nevládní organizace, agentury, obchodní komory, sdružení a spolky, odbory, orgány místní a regionální správy z Západního břehu a pásma Gazy (včetně Východního Jeruzalému), z členských států EU a Zemí MEDA.

Délka trvání projektu nesmí překročit 9 měsíců.

Kontakt: Mr Alfonso de la Fuente
European Commission Technical Assistance Office for the West Bank and Gaza
Strip 5 George Adam Smith St.
Jerusalem
Tel: 972 2 541 58 88
Therese.THEODORIE@cec.eu.int
Link: www.delwbg.cec.eu.int/en/funding/05/guidelines.pdf

(12.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.