Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Media Mundus 2011 výzva k předkládání projektů

Nový program MEDIA Mundus navazuje na přípravnou akci MEDIA International, jež probíhala v letech 2008 až 2010. MEDIA Mundus podpoří v letech 2011 až 2013 rostoucí zájem o spolupráci s evropským filmovým průmyslem a využije příležitosti, kterou nabízí celosvětová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Program chce přinést divákům širší nabídku pořadů, které vznikají v rámci spolupráce různých kultur a chce vytvářet nové obchodní  příležitosti pro odborníky z audiovizuálního odvětví Evropy a z celého světa. Rozpočet na období 2011-2013 je 15 milionů EUR. První výzva v novém programu MEDIA Mundus má rozpočet 5 milionů EUR a je určena pro aktivity probíhající mezi 1. 2. 2011 a 31. 3. 2012 v oblastech vzdělávání, přístupu na trh a distribuce a šíření audiovizuálních děl. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. října 2010.
Cílem nového programu MEDIA Mundus je:
 
    * zintenzivnit výměnu informací mezi odborníky, zejména prostřednictvím vzdělávacích akcí a stipendií, které usnadňují vytváření kontaktů mezi odborníky v audiovizuálním odvětví v Evropě a ve třetích zemích
    * zlepšit konkurenceschopnost a nadnárodní distribuci audiovizuálních děl na celém světě usnadněním mezinárodních koprodukcí
    * zlepšit oběh a publicitu audiovizuálních děl na celém světě a zvýšit poptávku veřejnosti, zejména mládeže, po kulturně rozmanitém audiovizuálním obsahu

Pro jaké projekty?

    * Akce č. 1 – Vzdělávání
      Možnost 1 – zahrnutí profesionálů/studentů z mimoevropských zemí do vzdělávacích programů podpořených programem MEDIA Initial/Continuous Training
      Možnost 2 – vytvoření nového vzdělávacího programu určeného pro profesionály z Evropy a třetích zemí
    * Akce č. 2 – Přístup na trh
      Projekty podporující přístup audiovizuálních děl na mezinárodní trhy (koprodukce či prodej)
    * Akce č. 3 – Distribuce a oběh
      Podpora distribuce, propagace a uvádění evropských audiovizuálních děl na trhy třetích zemí a audiovizuálních děl z třetích zemí v Evropě
    * Akce č. 4 – Cross-over aktivity
      Projekty kombinující aktivity popsané v akcích č. 1, 2 a 3

Za jakých podmínek?

    * žádost musí být podána skupinou alespoň 3 partnerů, z nichž alespoň jeden má své sídlo v zemi mimo EU (jiné než Chorvatsko a Švýcarsko)
    * koordinátor skupiny musí mít sídlo v členské zemi EU, Norsku, Islandu či Lichtenštejnsku

Kolik peněz je možné získat?

    * max. 70 % uznatelných nákladů (akce č. 1 – Vzdělávání, akce č. 2 – Přístup na trh nebo akce č. 4 kombinující akce 1 a 2)
    * max. 50 % uznatelných nákladů (akce č. 3 – Distribuce a oběh)
    * max. 60 % (akce č. 4 kombinující Distribuci a oběh se Vzděláváním nebo Přístupem na trh)

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete zde
(23.08.2010) ZDROJ: Media Desk ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.