Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Ministerstvo kultury - dotace odboru médií a audiovize 2008

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008. Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k šíření hodnotné audiovizuální kultury, prohlubování odborných znalostí, obhajobě etických a humanistických hodnot, ochraně lidských práv, rozvoji demokracie, toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti a k podpoře menšinových skupin obyvatel. Žádosti o podporu festivalů, přehlídek, seminářů, workshopů, odborných publikací v oblasti kinematografie a dalších specifických projektůl je třeba předložit do 15. prosince 2007.

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií

Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby.

2. Semináře, workshopy

Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví

3. Odborná periodika a neperiodické publikace

Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.

4. Dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na mediální tvorbu dětí a mládeže, jejich výchovu k mediální kultuře a na vzdělávání pedagogů v této oblasti.

5. Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí

Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí.

6. Projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství Dotace je určena na podporu propagace a pořádání vzdělávacích a prezentačních akcí v oblasti práv duševního vlastnictví a ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a TV vysílání.

7. Zpřístupňování kulturního dědictví

Dotace je určena na rozvoj projektů zabývajících se z koncepčního hlediska digitalizací a katalogizací filmového dědictví.

Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií vyplývají z usnesení vlády ČR č. 631/2007, jímž vláda schvaluje hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008.

Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů lze získat na internetových stránkách
Ministerstva kultury
na adrese www.mkcr.cz,
případně přímo na Ministerstvu kultury
Odbor médií a audiovize
Praha 6
Milady Horákové 139
Ing. Hana Tomášková
e-mail: hana.tomaskova@mkcr.cz
tel: 257 085 247.

Uzávěrka pro podání přihlášek do výběrového dotačního řízení je 15. prosince 2007.

(18.09.2007) ZDROJ: MK ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.