Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK: dotace pro profesionální umění 2012

Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2012 výběrová dotační řízení na podporu projektů v oblasti profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2011.
Vyhlašovací podmínky a formuláře pro jednotlivé obory (divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění) jsou zveřejněny na stránce:

http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-pro-rok-2012-99788/
(02.08.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.