Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK - odbor regionální a národnostní kultury - granty 2006

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2006 konkurzy na projekty v 8 různě zaměřených programech zaměřených na umělecké a kulturní aktivity národnostních menšin, romské komunity, zdravotně postižených občanů, tradiční lidové kultury, neprofesionálních uměleckých aktivit, zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit či lokálních tradic. Uzávěrky jednotlivých programů budou v různých datech počínaje 15. listopadem 2005 a konče 30. dubnem 2006.
 

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury vyhlašuje pro rok 2006 konkurzy na projekty v těchto programech:

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 15. listopadu 2005
určení: právnické a fyzické osoby

Podpora integrace příslušníků romské komunity v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 25. listopadu 2005
určení: právnické osoby

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 2. prosince 2005
určení: právnické a fyzické osoby

Podpora tradiční lidové kultury v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 21. listopadu 2005
určení:
A. právnické a fyzické osoby
B. regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 15. prosince 2005
určení: právnické a fyzické osoby

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 30. dubna 2006
určení: občanská sdružení registrovaná do 31.12.2004 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a fyzické osoby zastupující skupinu občanů (tj. sbor, soubor, skupinu apod.)

Podpora zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: 5. prosince 2005
určení: právnické a fyzické osoby

Podpora lokálních kulturních tradic v roce 2006
uzávěrka pro předložení projektů: občanská sdružení, fyzické osoby
a podnikatelské subjekty do 15. listopadu 2006
města a obce do 30. září 2006
určení: právnické a fyzické osoby


Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají, lze vyžádat na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1,
telefonicky na čísle 257085265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz –PhDr. Václav Appl (národnostní menšiny, zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity);

tel. 257085269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz - Mgr. Květoslava Gabrielová (romská komunita, tradiční lidová kultura – kategorie A);

tel. 257085258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz – Mgr. Věra Skopová (zdravotně postižení občané, tradiční lidová kultura – kategorie B);

tel. 257085259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz – Ivana Vozková (neprofesionální umělecké aktivity);

tel. 257085470, e-mail: svatava.chocholova@mkcr.cz - Ing. Svatava Chocholová (zahraniční kontakty v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit);

tel. 257085292, e-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz – Mgr. Michal Nádvorník (lokální kulturní tradice).

Lze je získat též prostřednictvím internetu, ze stránek MK, adresa http://www.mkcr.cz  rubrika Regionální a národnostní kultura – Granty.

(13.10.2005) ZDROJ: Místní kultura
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.