Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo"), odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2008 výběrové dotační řízení na projekty v rámci Programu Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů. Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem ministerstvo) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách (pouze účast skupin, vybraných z celostátního řízení). Uzávěrka:  30.4.2008

Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo"), odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2008 výběrové dotační řízení na projekty v rámci Programu Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti:

- amatérského divadla všech druhů, včetně dětského,
- tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru,
- dechových, symfonických a komorních orchestrů,
- dětských a dospělých folklorních souborů,
- dětských a dospělých pěveckých sborů.

Charakter projektů:

Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem ministerstvo) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách (pouze účast skupin, vybraných z celostátního řízení). Nepatří sem reciproční zájezdy, účast na festivalech lokálního významu nebo komerční zájezdy. Přednost mají evropské a světové festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi (AITA/IATA - CISM - CIOFF - IFCM apod.). Do výběrového dotačního řízení budou zařazeny pouze ty soubory, skupiny apod., které mají v současné době vysokou uměleckou úroveň a zúčastňují se celostátních přehlídek a festivalů v ČR.
 
Vyhlašovatel:
Ministerstvo kultury ČR  
Kontakt:  PhDr. Gabriela Havlíčková (gabriela.havlickova@mkcr.cz)
Odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Tel:257 085 470  typ podpory:  Grant, Dotace 
Uzávěrka:  30.4.2008
 

(25.10.2007) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.