Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program Evropské unie Culture zveřejnil výzvy na rok 2008

Program Culture nově koncipovaný na období let 2007−2013 je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se Programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Termíny podle typu výzvy mezi 1. říjnem a 5. listopadem 2007. Semináře v Praze (6. září) v Plzni (10. září)  ve Zlíně (13. září) a v Ostravě (14. září).

Evropská komise vydala v rámci programu Culture v polovině července a především počátkem srpna výzvy na rok 2008.

Jednotlivé výzvy:
projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty a akce spolupráce − krátkodobé projekty - termín 31. října 2007
- literární překlady - termíny 1. října 2007 a 1. dubna 2008
- projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi - termín 1. října 2007
- analýzy a studie - termín 1. října 2007
- subjekty aktivní na evropské úrovni termín 5. listopadu 2007
- pořadatelství Ceny Evropské unie za literaturu termín 12. října 2007

Výzva věnovaná Ceně Evropské unie pro architekturu/Ceně Miese van der Rohe 2008 − nejbližší výzva pro zájemce o pořadatelství bude vydána pravděpodobně v první polovině srpna 2007 s uzávěrkou v polovině listopadu 2007.

Semináře České kanceláře programu Culture (Praha, Zlín, Ostrava)
V souvislosti se zveřejněním výzev pořádá Česká kancelář Culture seminář určený žadatelům o podporu projektů. Na seminář, který se uskuteční 6. září 2007 v Praze, se můžete registrovat zde.

Vedle semináře v Praze se ve spolupráci s příslušnými eurocentry uskuteční semináře v Plzni (10. září)  ve Zlíně (13. září) a v Ostravě (14. září), více zde.

ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.