Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program vlámské spolupráce se střední a východní Evropou

Programu vlámské spolupráce se střední a východní Evropou podpoří projekty, které navážou na již vytvořené kontakty a sítě; mohou být zaměřeny ve schválených prioritních oblastech na společné výzkumné projekty, na organizaci kulturních aktivit, podporu aktivit v rámci konání veletrhů, mezinárodních konferencí apod. Termín uzávěrky je 24. března 2006. Předběžný rozpočet pro I. pilíř na rok 2006 představuje 670 000 eur pro ČR ‚ Slovensko, Litvu a Lotyšsko.

Program vlámské spolupráce

V rámci Programu vlámské spolupráce se střední a východní Evropou je Česká republika zařazena od roku 2005 do I. pilíře - Spolupráce s novými členskými státy Evropské unie.

V letech 2006-2007 bude Vlámská vláda podporovat v rámci I. pilíře společné projekty, které budou vytvářet a posilovat vazby mezi vlámskými a českými organizacemi, spolupráci mezi organizacemi měst a obcí a projekty vzdělávání a výměny zkušeností mezi asociacemi (asociace měst, hospodářská komora, agrární komora aj.).

Projekty by měly navazovat na již vytvořené kontakty a sítě; mohou být zaměřeny ve schválených prioritních oblastech na společné výzkumné projekty, na organizaci kulturních aktivit, podporu aktivit v rámci konání veletrhů, mezinárodních konferencí apod.

Nebudou již podporovány projekty typické pro předvstupní období (podpora individuálního žadatele formou konzultací nebo výukových kurzů).

Vlámská vláda bude poskytovat grant na jednotlivé projekty max. do výše 50 % z celkového rozpočtu projektu. Min. 50 % potřebných finančních prostředků z celkového rozpočtu projektu musí zabezpečit společně vlámská organizace (bude koordinovat řešeni projektu) a česká organizace. Česká organizace musí dále deklarovat, že bude mít zajištěny finanční prostředky v minimální výši 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Předběžný rozpočet pro I. pilíř na rok 2006 představuje 670 000 eur pro ČR ‚ Slovensko, Litvu a Lotyšsko.

Společné návrhy projektů mohou předkládat

vlámské organizace (projects promoters), které budou koordinovat řešení projektů a které obdrží od vlámské vlády grant

české organizace mohou zasílat návrhy projektů Centru pro zahraniční pomoc, které předloží vybrané projekty do stanoveného termínu vlámské straně; vlámská strana u těchto projektů vyhledá vhodného vlámského partnera (project promoter), který bude koordinovat řešení projektu a obdrží grant vlámské vlády na řešení společného projektu

Termín uzávěrky je 24. března 2006.

Blíže viz www.flanders.be


Jitka Cenková
Centrum pro zahraniční pomoc
Ministerstvo financí ČR
Nábřeží kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7
(pošt. adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1), T 257 044 559, 257 044 591, F 257 044 550, E Jitka.Cenkova@mfcr.cz a bi-pomoc@mfcr.cz
nebo Etienne Schollaert
T +32/2/55 35 902, E etienne.schollaert@coo.vlaanderen.be a projecten-bcoe@vlaanderen.be

(24.02.2006) ZDROJ: Institut umění
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.