Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Progress: podpora know how v oblasti zaměstnanosti a sociální solidarity

Evropská komise vyhlásila novou výzvu na předkládání mezinárodních projektů do programu Progress, který je nástupcem programu Equal z minulých let. V rámci nově vyhlášené výzvy mohou o prostředky žádat organizace podporující přenos know-how v oblasti začleňování znevýhodněných osob do společnosti a sociální ochrany. Peníze nelze použít na přímou pomoc cílové skupině. Důraz bude kladen například na projekty zaměřené na dostupnost sociálních služeb a řešení problémů bezdomovectví, menšin, Romů, seniorů, sociálně potřebných, uprchlíků apod. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 13. července 2007.

Prostředky je možné využít na přenos informací, publikační činnost a tvorbu dalších koncepčních materiálů. Peníze v žádném případě nelze použít na přímou pomoc cílové skupině. Abyste mohli dotaci získat, potřebujete sestavit konsorcium partnerů alespoň ze tří členských států EU a/nebo států Evropského hospodářského prostoru.

Celkové množství alokovaných prostředků na tuto výzvu je 5 600 000 eur.

Výše finanční podpory jednotlivých projektů byla stanovena na 500 000 až 700 000 eur.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 13. července 2007.

Podrobnosti o programu Progress najdete:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/grants_en.htm

Iniciativa Equal v ČR:
http://www.equalcr.cz

(04.06.2007)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.