Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

První výzva k předkládání projektů SROP - priorita: Rozvoj cestovního ruchu

1. května odstartoval Společný regionální operační program. V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb, které se mohou týkat mj. i podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí, které mají národní či mezinárodní význam (filmové, hudební, folklórní a divadelní festivaly, sportovní soutěže), organizace a účast na výstavách, veletrzích a workshopech cestovního ruchu.

Žádat mohou státem zřízené organizace (organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace), nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi. Termín 30. července 2004.

Plný text výzvy naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001002033

(06.05.2004) ZDROJ: www.strukturalni-fondy.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.