Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

RLZ: První výzva priority Rozvoj celoživotního vzdělávání - systémové projekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo první výzvu k průběžnému předkládání projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (RLZ). Celková částka určená pro tuto výzvu je 570.794.320 Kč, tedy více než půl miliardy! Oprávněným žadatelem je odbor poradenství a zprostředkování úseku 4 MPSV. Cílovými skupinami jsou vedle orgánů státní správy, krajů, obcí, vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání. Projekty se přijímají průběžně mezi 20. srpnem 2005 a 30. květnem 2006.

Správa služeb zaměstnanosti MPSV vyhlašuje výzvu pro odbor poradenství a zprostředkování k předkládání systémových projektů pro Opatření 3.3

Dne 12. srpna 2005 vyhlásila SSZ MPSV výzvu pro odbor poradenství a zprostředkování k předklání systémových projektů v rámci Opatření 3.3

Další informace najdete na:

http://www.esfcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=6327

(25.08.2005) ZDROJ: MPSV - ESF
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.