Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Spolupořadatelství kulturních akcí a Hlavního města Prahy

Do 7. září 2005 je možno předložit žádosti o spolupořadatelství kulturních akcí Hlavnímu městu Praha. Právnické nebo fyzické osoby mohou žádat o podporu časově omezených akcí celoměstského významu, které mají charakter festivalu nebo přehlídky, konají se na území Prahy a uskuteční se do 31. prosince 2005.

Zásady pro spolupořadatelství hl. m. Prahy ke kulturním aktivitám na území hl. m. Prahy

1. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OKP MHMP) přijímá žádosti o spolupořadatelství hl. m. Prahy k časově ohraničeným kulturním akcím celoměstského významu, které mají charakter festivalu nebo přehlídky, konají se na území hl. m. Prahy a uskuteční se do 31. 12. 2005. Uzávěrky pro jednotlivá kola projednávání žádostí jsou 2. 2. 2005 a 7. 9. 2005.

6. Formuláře žádosti včetně Zásad pro spolupořadatelství hl. m. Prahy k uvedeným kulturním aktivitám jsou k dispozici v Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, na OKP MHMP, Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1, 2. patro, dv. č. 219 (podatelna) a na Internetové adrese: www.praha-mesto.cz (odkazy: ÚŘEDNÍ DESKA, Obor kultury, památkové péče a cestovního ruchu).

7. Žádosti se podávají průběžně prostřednictvím Hlavní podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 nebo v podatelně OKP MHMP na adrese Staroměstské nám. 4, 110 01 Praha 1, 2. patro, dveře č. 219, a to nejpozději v den uzávěrky do 18.00 hodin. Podatelny žádosti pouze přijímají, ale nekontrolují, zda žádost obsahuje veškeré předepsané náležitosti. Je-li žádost zasílána poštou, je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka podání, tj. nejpozději 2. 2. a 7. 9. 2005.

4. Žadatelem o spolupořadatelství hl. m. Prahy může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem (u právnické osoby) a trvalým bydlištěm či dlouhodobým pobytem a místem podnikání (u fyzické osoby) na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou kulturní činnost.

5. Žádost o spolupořadatelství hl. m. Prahy podává výhradně hlavní pořadatel kulturní akce (právnické osoby žádost předkládají prostřednictvím svého statutárního zástupce).

11. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí spolupořadatelství ke každé žádosti sdělí OKP MHMP do 40 dnů po termínu uzávěrky, do které byla žádost podána. Odpověď neobsahuje zdůvodnění konečného rozhodnutí.

 21. Hl. m. Praha poskytne hlavnímu pořadateli na základě smlouvy o spolupořadatelství finanční příspěvek, jehož splátkový kalendář bude specifikován ve smlouvě.

V případě zájmu lze přípravu žádostí konzultovat při osobní návštěvě OKP MHMP po předchozí dohodě s níže uvedenými zaměstnanci:

PaedDr. Zdeňka Žárská, dv. č. 211 (Institut), tel. 236 002 055,
e-mail: Zdenka.Zarska@cityofprague.cz

PaedDr. Radovan Smolka, dv. č. 211 (Institut), tel.236 002 241,
e-mail: Radovan.Smolka@cityofprague.cz

PhDr. Věra Hollerová, dv. č. 203, tel. 236 003 125,
e-mail: Vera.Hollerova@cityofprague.cz

Mgr. Jaroslav Šimon, dv. č. 208, tel 236 002 595,
e-mail: Jaroslav.Simon@cityofprague.cz

Dále je možné navštívit konzultační středisko v OKP MHMP, Staroměstské nám. 4, Praha 1, II. patro, dv. č. 203, tel. 236 003 125 - PhDr. Věra Hollerová (e-mail: Vera.Hollerova@cityofprague.cz), a to
v období 3. 1. 2005 – 2. 2. 2005
vždy v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin
v období 15. 8. 2005 – 7. 9. 2005
vždy v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin

(18.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.